22.1.

SJL: čítať text pod písmenom S a O (dnes ho dostali)
        dopísať polstránku -  malé y

19.1.

SJL: Viem písať 1 - s.5 veľké J  s.10 veľké N
         Šlabikár s.63/3, čítať
MAT: PZ 66/4

18.1.

SJL: Šlabikár 62  DÚ PL dokončiť veľké Y
MAT: PZ 65/1,2,4  DÚ  PZ s.62

17.1.

SJL: DÚ Šlabikár s. 60 - prepísať slová z 1. a 2.stĺpca 1. úlohy
MAT: PZ s.64/4  DÚ PZ s. 65/3
 

16.1.

SJL: Šlabkár 60,61  DÚ Šlabikár 59 - prepísať vety(do hárku, ktorý deti dnes dostali): U nás je veselo. Je u nás ujo Milan.
MAT PZ 63/4 64/1,2  DÚ PZ 64/3, vajíčková

15.1.

SJL: Šlabikár  58/2,3   DÚ 59  PL vyznačené riadky
 
MAT: PZ 63/1,2,  DÚ 63/3,vajíčková

12.1.

SJL: Šlabikár s. 58/1
        DÚ  PL
MAT: PZ 62/1 2,3, vajíčková  DÚ  PZ s. 62/4

11.1.

SJL: DÚ Šlabikár s.57 - čítať , 3.úloha

         dokončiť PL

MAT: PZ s.61/2, vajíčková

10.1.

SJL: DÚ Viem písať 1  s.10 - vyznačené riadky
                Viem písať 2  s.12 - vyznačené riadky
MAT: PZ s.60/3,4    61/1      DÚ PZ s. 60/vajíčková

9.2.

SL: Šlabikár s.56
      PL malé, veťké v - dokončiť slabiky s veľkým V
MAT: Viem písať 1 s.30/ 3,4

8.1.

MAT: PZ 60/ 1,2
DÚ  Viem písať 1  31/5,6

22.12.

SJL: Viem písať 2  s.6 - malé s
        Viem písať 1  s.3 - veľké U
Mat: Viem písať 1  s. 32 - osmička

21.12.

SJL: Šabikár s.54
Viem písať 2  s. 5 malé u   DÚ Viem písať 2 s. 5 malé j
MAT: Viem písať 1 s.33 písanie 9,0  DÚ Viem písať 1 s.32 písanie 7

20.12.

SJL: PL dokončiť 5 riadkov malé u
MAT: PZ s.59/1,2,3  DÚ PZ 59/4, vajíčkvá

19.12.

SJL: Šlabikár s. 53 - čítať MALÁ JULA
PL malé u - dokončiť stranu
MAT: PZ s. 58  DÚ - vajíčková

18.12.

SJL: Šlabikár s. 52
PL písanie veľké  U - 4 riadky
MAT: PZ 56/ vajíčková  57/1, 2, vajíčková   DÚ 57/3

14.12.

SJL: Šlabikár s.49 - prepísať podčiarknuté vety
MAT: PZ 55  DÚ PZ 56/2,5

13.12.

SJL: Diktát - slová
MAT: PZ s. 54/2, vajíčková

12.12.

SJL: dokončiť PL- malé s
MAT: PZ s. 53/2
DÚ PZ 53/3,4, vajíčková

11.12.

SJL: Kreslím tvary s.43

Šlabikár s. 51 - čítať

DÚ  PL - veľké S

MAT PZ s. 53/1

DÚ  PL - rozklad čísla

8.12.

SJL: Kreslím tvary s. 42
MAT: PZ s. 52

7.12.

SJL: Viem písať 2 s.4 - vyznačené slová
MAT: zošit - dplniť počet ozdôb podľa čísel
1
2
3
4
5
6
7

6.12.

SJL: dokončiť PL - vyznačené písmená a slabiky

5.12.

SJL: Šlabikár 48/3   49/čítať
Viem písať 1 s.3 - veľké O
MAT: PZ 50/3,4,5  51/1,2  DÚ 51/3,4
 

4.12.

SJL:  Šlabikár 48/1,2

Kreslím tvary s. 39

MAT: PZ 49/3, vajíčková

50/1, 2

PL

1.12.

SJL: DÚ PL
MAT: PZ 49/1,2  DÚ písanie 7 - 2riadky do zošita

30.11.

SJL: Šlabikár s 47 - čítať
DÚ  Kreslím tvary s.37
MAT: PL písanie 7
PZ 48/1,2,3,4  DÚ PZ 48/5

28.11.

SJL: Šlabikár 46/1  DÚ  PL - písanie slov
MAT: PZ 47   DÚ PZ  47/4
 

27.11.

SJL: PL malé i - dokončiť

MAT: PZ 46 - dokončiť

24.11.

SJL: Šlabikár s.44, 45 - čítať,  45/2
MAT: PZ 45,  DÚ zošit - napísať 2 riadky 0

23.11.

SJL: Šlabikár 42,43
dokončiť PL
MAT: PZ 44  DÚ 44/4, vajíčková

21.11.

SJL  PL- písanie slov
MAT   DÚ  PL písanie nuly

20.11.

SJL: Viem písať 2  s.3 malé l  - dokončiť
MAT:  PZ s.42 - dokončiť

16.11.

SJL: PL písanie-malé l
 DÚ PL 4 riadky: Ela, malá, láme, malé
MAT: PZ s.41
 

15.11.

SJL: Šlabikár s.40, DÚ Šlabikár s. 41-čítať   Viem písať 1  s. 8 veľké L 2 riadky
MAT: DÚ PZ 41/vajíčková

14.11.

SJL:  DÚ PL 2 riadky veľké L
MAT: PZ 40/1,2,3,4  DÚ PZ 40/5,vajíčková

13.11.

SJL:   DÚ PL 3 vety

MAT:  PZ 39/1  DÚ 39/5

9.11.

SJL:  PL   DÚ dokončiť PL 2 riadky mame, máme
MAT: PZ 38/4, vajíčková, PL šestky    DÚ PZ 39/2, vajíčková
        

8.11.

SJL: PL  malé e
DÚ PL malé e 2 riadky
MAT: PZ s.37
DÚ PZ 38/1, 2, 3 - dokončiť

7.11.

SJL: DÚ  pracovný list

         medzery medzi slabikami a slovami sú na šírku písmena malého a

MAT: DÚ  PZ s.36 - vajíčková

6.11.

SJL: Šlabikár s.39 - čítať
DÚ Viem písať 2  s.1 malé m
 
MAT:  37/1,2,3,4,6
DÚ PL dokončiť
 
 ANK: číslovky 1-10 zostupne aj vzostupne, farby, zoo zvieratá

2.11.

SJL  Šlabikár s.38

Kreslím tvary s.44 

DÚ PL veľké E

Matematika  PZ s.35/1, 2  36/1,2

DÚ 35/3, vajíčková

 

27.10.

SJL  PL malé m  
DÚ PL  po jednom riadku
MA 
Ma
 ma 
Mama
 mama 
MAMA
 Má
Matematika PZ s.34
PL písanie čísla 5
DÚ PL precvičovanie čísel 1 - 5 
 

26.10.

SJL  Kreslím tvary s.38  DÚ  PL  dokončiť

Matematika  s.33   DÚ 33/5

25.10.

SJL  pracovný list  DÚ dokončiť

Matematika  PZ s.33/1,2   DÚ 33/3

24.10.

SJL  čítanie slabík a slov
Matematika  Pracovný zošit s.32  DÚ 2 riadky číslica 4 do zošita

23.10.

SJL  Kreslím tvary s. 44 - zvislé čiary
         DÚ - dokončiť PL - veľké M
Matematika PL - písanie čísla 4
         DÚ 2 riadky číslo 4 v zošite z matematiky

19.10.

Šlabikár s.36

Matematika s. 30

18.10.

Viem písať 2            DÚ 1.s. malé a
Zošit z matematiky  DÚ písať 2,3

17.10.

Pracovný list  DÚ  3.,4.,5. riadok - malé a
Matamatika s.29  DÚ dokončiť

16.10.

Šlabikár s. 35/3,4      DÚ 34/2  35/5
Viem písať s. 1  A
Matematika s.28/1    DÚ 28/ vajíčková
 

13.10.

Šlabikár s.34

PL  veľké A - 3 riadky

Prvouka s.5,6

Matematika  PL - písanie čísla 2  DÚ - dokončiť

 

12.10.

Šlabikár s. 33

Kreslím tvary s. 41   DÚ - dokončiť

Matematika s. 27    DÚ - dokončiť

11.10.

Šlabikár s.32

Matematika s.26  DÚ 2 riadky jednotiek do zošita z matematiky

 

10.10.

Šlabikár s.30/1   DÚ 30/2

Šlabikár s.31/3,4   DÚ 30/5

Kreslím tvary s.35 - DÚ - dokončiť

Matematika - pracovný list - DÚ - dokončiť

9.10.

Šlabikár s. 28         DÚ 29

Kreslím tvary s. 34  DÚ dokončiť

Matematika s. 25   DÚ dokončiť

6.10.

Šlabikár s. 25,26    DÚ pracovný list
Matamatika s. 24
Prvouka s.3, 4

5.10.

Šlabikár s.24, 25/3
Kreslím tvary s. 33 - dokončiť
Matematika s. 23

4.10.

Šlabikár s.23
Kreslím tvary s.32        DÚ dokončiť
Matematika s. 22/1,2  DÚ 22 - vajíčková úloha

3.10.

Šlabikár s.21, 22
Kreslím tvary s.30    DÚ s.31
Matematika s.21     DÚ - pracovný list

2.10.

Šlabikár s.20 - slabiky

Kreslím tvary s.28  DÚ 29

Matematika s.20

ANK  hračky, farby

29.9.

Šlabikár s.19

Kreslím tvary s.26,  DÚ 27

Matematika s. 18, 19 - DÚ dokončiť

Prvouka s.2, 3/1

28.9.

Šlabikár         DÚ 18/2,3
Matematika   DÚ 18/2,3
Kreslím tvary DÚ 25

27.9.

Kreslím tvary s.23  DÚ - dokončiť

Matematika s.17/3 DÚ

 

26.9.

Šlabikár s. 16

Kreslím tvary s. 22   DÚ - dokončiť

Matematika s. 16    DÚ - dokončiť pracovný list - akvárium

25.9.

Šlabikár s. 14, 15
Kreslím tvary s. 21       DÚ. s.21 - pracovný list
Matamatika s. 14, 15  DÚ s. 15 - dokončiť

21.9.

Šlabikár s. 13
Kreslím tvary s. 20 - DÚ - dokončiť
Matematika s. 13 - DÚ - dokončiť

20.9.

Kreslím tvary s.19, DÚ - dokončiť
Matematika s. 12, DÚ - dokončiť

18.9.

Šlabikár s.11
Kreslím tvary s. 16, 17 - dokončiť - domáca úloha
Matematika s. 9,10 - dokončiť - domáca úloha

14.9.

Šlabikár s. 10
Kreslím tvary s.13 
 Domáca úloha Kreslím čiary s. 14,15
Matematika s.8

13.9.

Šlabikár s.9

Kreslím tvary s.12

Matematika s.6,7

12.9.

Šlabikár s.8

Kreslím tvary s.8,9,10  Domáca úloha s.11

Matematika s.5

11.9.

Šlabikár s. 6,7

Kreslíme tvary s. 5

Domáca úloha Kreslíme tvary s. 6,7

Matematika s.4

8.9.

Šlabikár s.4, 5
Matematika s. 3
Kreslíme tvary s. 3

7.9. dnes sme robili:

 Kreslím tvary s.2
  Matematika 1 s. 1,2

   Šlabikár s.2,3

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode