21.6.

SJL: Viem písať 2  s.19 - dokončťi
        Čítanka 22,23
MAT: PZ 74, 75/1,2
         DÚ 75/3,4,5 vajíčková
 

19.6.

SJL: Čítanka s.21
        Viem písať 2 s.28
MAT: PZ 73/1,2,3, vajíčková  DÚ  73/4,5

18.6.

SJL: Čítanka s.20/1  čítať článok
        Viem písať 1 dokončiť 22,23,27
MAT: 71/1,2,3  72/1  DÚ 2/2,3, vajíčková
 
Ak si dievčatá, ktoré dnes vystupujú, nestihnú urobiť DÚ, budú ospravednené 

15.6.

SJL: Čítanka s.16/1,2  17/3,4
        DÚ Čítanka 18 - čítať článok   Viem písať 2 s.26
MAT: PZ 68/1,2  69/1   DÚ 71/vajíčková
PVO: PZ 39,40 

14.6.

SJL: Čítanka s. 16 - čítať článok
        DÚ v článku podčiarknúť po 5 jednoslabičných, dvojslabičných a trojslabičných slov, farebne odlíšiť
MAT: DÚ  PZ 69/2,3,4,5,6, vajíčková

13.6.

SJL: Čítanka s.15/2 
        DÚ Chyba veliká - naspamäť
        Viem písať 2 s.22
MAT: DÚ PZ 67/3, vajíčková 

12.6.

SJL: Čítanka s.12 - čítať  DÚ 15/3
        DÚ Viem písať 1 s.11
MAT: PZ 63/1,2,3,4  63/4  DÚ 64/1,2,vajíčková  66/1,5
     

11.6.

SJL: Čítanka s.12 - čítať
        Viem písať 2 s.29
MAT: PZ 63/1  DÚ 65 celá strana

8.6.

SJL: Čítanka s.10,11 - Stratený mravček - naspamäť
        Viem písať 2 s.30
MAT: PZ 61, DÚ 62/2,3,4  63/vajíčková
PVO: 34,35,36,37
 
Poprosím dôsledne vyplniť tlačivo Súhlas zákonného zástupcu a obratom ho poslať späť. Deti ho majú v PZ z Matematiky

5.6.

SJL: Čítanka s.8,9- čítať, báseň Lastovičky - naspamäť
       Viáem písať 1 s.20
MAT: PZ s.58   DÚ PZ 59/1
 
Poprosím dôsledne vyplniť tlačivo Súhlas zákonného zástupcu a obratom ho poslať späť. Deti ho majú v PZ z Matematiky

4.6.

SJL: Čítanka s.4/1  5/2,3  6/1 čítať 6/2
        Viem písať 2 31- celá strana
MAT:  PZ  57/3,4,5  DÚ 57/ vajíčkové  60/2,3,vajíčková

31.5.

SJL: DÚ Čítanka s.4 - čítať článok
        Viem písať 2 s.32
MAT: PZ 55/2,3
        DÚ  57/1,2

30.5.

SJL:DÚ   Čítanka s.2  - čítať,  2/1, Šlabikár 64 - Vylň doplňovačku
MAT: DÚ PZ 55/4  56/2, vajíčková
 
DONIESŤ ČÍTANKU

29.5.

Deti si donesú ČÍTANKU
 
SJL: Šlabikár 60 - 63
         DÚ Šlabikár 59 - čítať
         PL - 2 stĺpce
MAT: PZ 53/1,2,3, vajíčková
         DÚ PZ 55/1, vajíčková
             
 

28.5.

SJL: Šlabikár 58/1  DÚ 58/2,3
        DÚ  PL X,x - celá strana
MAT: PZ  52/2,3  53/1  DÚ 54/2
ANK: PL 3B

21.5.

SJL: Šlabikár 54,55 - čítať
        PL ä - všetko
MQT: PZ 50, 52/6   DÚ 51/1

18.5.

SJL: Šlabikár 52,53
         DÚ Viem písať 1 16/ H,S   18/š
MAT: 47/3,4      DÚ PZ 49/2,3,4  47/vajíčková

17.5.

SJL: Šlabikár 50, 51 - čítať
        dokončiť PL ô

16.5.

SJL: Šlabikár 49/4,5
MAT: PZ 46/1  DÚ PZ 48/4,5, vajíčkové

15.5.

SJL: Šlabikár 49 - čítať Bohatá úroda
     
MAT: PZ 45/2  DÚ 45/3  46/2,3,4,5

14.5.

SJL:Šlabikár 47 - čítať, 48/1,2,3  
       Viem písať 2  21/ dz,  DÚ  21/dž
       PL dz,dž
MAT: PZ 44/1, vajíčková  45/1  DÚ 34/4,5, vajíčková 
        

11.5.

SJ: Šlabikár 46/1,2
      PL Dz,dz
MAT: PZ 42/ 2, vajíčková  43/1, vajíčková  DÚ 44/3,4,5 

10.5.

SJL: Šlabikár 45 - čítať
        dokončiť PL F,f
MAT: PZ 42/1   DÚ 43/2

9.5.

SJL: Šlabikár 44   DÚ 44/3
       PL veľké F
MAT: PZ 41/1,2,3 - dokončiť   DÚ 40/ vajíčková

4.5.

SJL: Viem písať 2   s.2 - e,t
MAT: PZ  39/4 , vajíčková

3.5.

SJL: Šlabikár 42,43   DÚ 42/3  43/4
        Viem písať 2  24 g,  23 - celá strana
MAT: PZ 36, 37/1  DÚ  37/2,3

2.5.

SJL: Šlabikár 40/2  Gorila - čítať
         dokončiť PL G,g
MAT: PZ 34/1,4,5  35/1,2,3,vajíčková   DÚ 36/vajíčková
   

30.4.

SJL: Šlabikár 40/1
       PL G,g po 4 riadky
MAT: 33/2,4  DÚ 34/3, vajíčková

27.4.

SJL: Šlabikár 38/3  39/4, čítať článok
       Viem písať 118/Ch,ch  19/celá strana
MAT: PZ 32/4,5  33/3  DÚ 32/vajíčkové

26.4.

SJL: Šlabikár 38/1,2,3
        Pracovný list Ch,ch - dokončiť
MAT: PZ 31/3,4  32/1,2,3  DÚ 32/vajíčkové

25.4.

SJL: Šlabikár  37/ KVIETOK - čítať,  37/5 - vymaľovať
        Viem písať 1  s. 24
 

24.4.

SJL: Šlabikár 36/1,2,3  DÚ 36/4
       Viem písať 2   25 - dokončiť
MAT: PZ 30/1  DÚ 30/3  31/5, vajíčková

20.4.

SJL: dokončiť PL - de,te,ne....
MAT: PZ 29/3,4

19.4.

SJL: Šlabikár 35 - čítať
        PL Ť,ť - dokončiť
MAT: PZ 27/5, vajíčkové  28/1  DÚ 28/ vajíčkové

18.4.

SJL: Šlabikár 34/1,2 - čítať  34/3
        34/1 - prepísať
MAT: PZ 26/1  27/1,2,3  DÚ 27/4,6
         

16.4.

SJL: Šlabikár 30/1,2 - DÚ  31 - čítať

           PL Ň,ň - vľavo - 1.,3., 4. riadok, vpravo 1.,2.,3.,4. riadok

MAT: PZ 25/1,2  DÚ PZ 25/3, vajíčkové

ANJ: dokončiť PL

 

         

13.4.

SJL: Šlabikár 27/4   28/1,2,3  29/ čítať - Komu patrí
MAT: PZ 24/3  26/2,3,4   DÚ  24/vajíčková  26/vajíčková
PVO: PZ 29, 30

12.4.

SJL: Šlabikár 26/1,2  DÚ 26/3  27 - čítať
        PL po 2 riadky veľké a malé Ď, ď
MAT: 23/4, vajíčková  25/1,3  DÚ 24/2,4

11.4.

SJL: Viem písať 2  s.13
MAT: PZ s.22  23/1  DÚ 23/2,5

10.4.

SJK: Šlabikár 25/ čítať - MAŤKO ŤAŽKÝ
         Viem písať 2 s.12 - dokončiť
MAT: PZ 21/3

9.4.

SJL: Šlabikár s.24/1
        PL Ť ť - polovica
MAT: PZ 19/1,2  20/1,2,3  DÚ 19 - vajíčková
ANK: slovná zásoba z prac.listu

6.4.

SJL: Šlabikár s.22, 23 - čítať
        Prepísať(do listu domáce úlohy) Šlabikár s. 21 - báseň
MAT: PZ s.19/5
PVO: 28/6

5.4.

SJL: Šlabikár s.20/2  21/čítať
PL písmeno Ľ,ľ
MAT: DÚ PZ s.19/4

4,4.

SJL: Šlabikár s. 20/1
MAT: PZ s.18 - celá strana,  DÚ  PZ s 19/2,3

23.3.

SJL: Šlabikár 162,3  16 - čítať, 4
        Viem písať 2  s.9
MAT: PZ 16/3,4  DÚ 17/5,6
PRV: 26,27

22.3.

SJL: Šlabikár 16/1
        PL Ž ž
MAT: 16/1, 2  DÚ 17/2

21.3.

SJL: Šlabikár s.14/2  15/čítať článok,  15/3
         prepísať 3 vety z článku s.15
MAT: PZ s.15, DÚ 16/1, 17/1

19.3.

SJL: Šlabikár s.13/ 3 krát prečítať
        Prepísať 2 vety zo Šlabikára s.11
MAT: PZ s.12/3   13/1,2,3  DÚ PZ s.13/4, vajíčková 

15.3.

SJL: PL  D,d    DÚ  PL 3 vety

MAT: PZ s.11/1, 2, 3   DÚ  PZ 11/vajíčková

         PZ s.12/vajíčková

14.3.

SJL: DÚ  Šlabikár s.9/prepísať slová(vynechať slová s písmenami, ktoré nevieme písať)
MAT: PZ s.9/vajíčkové  10/vajíčková

13.3.

SJL: Šlabikár s.8/1,3   DÚ Šlabikár s.8 KOMORA - čítať  PL prepíš slová
 
MAT: PZ s.9/2,3,5 DÚ 9/1,4

12.3.

SJL: Šlabikár s.8/2
        PL C c  - veľké C celá strana, malé c 4riadky
MAT: PZ s.7/4,4  DÚ 7/vajíčková

9.3.

SJL: Šlabkár s.6/1,2,3   7/čítať - OSLAVA   PL - B, b - dokončiť  DÚ prepísať prvé 4 vety z článku OSLAVA
MAT:  DÚ  PZ s.8/3, vajíčková
PVO: PZ s.24, 25/3

8.3.

SJL: PL veľké B 4 riadky, malé b 3 riadky

7.3.

SJL: Prepísať vety - posledný stĺpec z článku Škola - do prázdnych riadkov v PL Š š
MAT: PZ s. 5/1,2,3    DÚ s.6/1,2,3

6.3.

SJL: Šlabikár s.3- Škola čítať, s.4
        PZ dokončiť
MAT: PZ 3/3,4,5
              4/3
DÚ 4/1,2,4
 

5.3.

SJL: Šlabikár 2 s.2/1,2
        PL malé, veľké š - celá strana
MAT:  PZ s.2/3,4   3/2   DÚ PZ  s.3/1, vajíčková

21.2.

SJL: Šlabikár s. 77,78  PL malé r - celá strana(okrem Róbert)

Viem písať 1 s.8, 9 - 4 riadky(RAK, JAR, POLE, OKOLO), 12 - veľké Z

Viem písať 2 s.10 - malé n, s.11 - malé r

MAT: PZ 2 1/vajíčková, 2/1,2  DÚ 2/ vajíčková

20.2.

SJL:  Šlabikár s.76/1  DÚ 76/2- čítať

          PL veľké R : R

                               Ri  Ry

                               Roman

                               Renáta

Vyznač zvieratá, Nájde zajačik svoju redkvičku?

MAT: PZ 2 s.1/1,2,3

14.2.

Na voľné dni trošku viac úloh, deti ich nemajú všetky poznačené
SJL: Viem písať 1 s.4, 6( 2.riadok nie), 7 K,k, 
         Viem písať 2 s.4 - dokončiť, 6 - p, 7, 8
MAT: PZ s.79 - vajíčková
         valentínsky PL
         

13.2.

SJL: Šlabikár s. 75/3,4   DÚ čítať ZIMA,  dokončiť PK Z,z
MAT: PZ s.78/3,4   DÚ PZ s.79/1
      

12.2.

SJL: Šlabikár s.74 DÚ PL  Z,z celá strana
Mat: PZ s.78/1,2  DÚ PZ s. 80/1

9.2.

SJL: Šlabikár s.73  DÚ prepísať vyznačené vety do PL
MAT: PZ s.77/1,2,3,4   DÚ - vajíčková

7.2.

SJL: Šlabikár s.71/3  DÚ 72/1
MAT: DÚ PZ 75/3 dokončiť, vajíčková

6.2.

SJL: Šlabikár s. 70/1  DÚ PL veľké K - dokončiť
MAT: PZ s.74/2,3  DÚ PL s.74 - vajíčková

5.2.

SJL: DÚ  Šlabikár s.69 čítať  69/3
MAT: PZ s.75/1,4,5

31.1.

SJL: Šlabikár s.68
MAT: PZ s.72/1,2,

30.1.

SJL: DÚ PL  veľké dokončiť
MAT PZ s.70/2,3,4  DÚ s.71/3, vajíčková

26.1:

SJL: Šlabikár s. 66/2  s. 67 prečítať 3 krát
       PL dokončiť
MAT: PL 70/vajíčková  71/1,2

22.1.

SJL: čítať text pod písmenom S a O (dnes ho dostali)
        dopísať polstránku -  malé y

19.1.

SJL: Viem písať 1 - s.5 veľké J  s.10 veľké N
         Šlabikár s.63/3, čítať
MAT: PZ 66/4

18.1.

SJL: Šlabikár 62  DÚ PL dokončiť veľké Y
MAT: PZ 65/1,2,4  DÚ  PZ s.62

17.1.

SJL: DÚ Šlabikár s. 60 - prepísať slová z 1. a 2.stĺpca 1. úlohy
MAT: PZ s.64/4  DÚ PZ s. 65/3
 

16.1.

SJL: Šlabkár 60,61  DÚ Šlabikár 59 - prepísať vety(do hárku, ktorý deti dnes dostali): U nás je veselo. Je u nás ujo Milan.
MAT PZ 63/4 64/1,2  DÚ PZ 64/3, vajíčková

15.1.

SJL: Šlabikár  58/2,3   DÚ 59  PL vyznačené riadky
 
MAT: PZ 63/1,2,  DÚ 63/3,vajíčková

12.1.

SJL: Šlabikár s. 58/1
        DÚ  PL
MAT: PZ 62/1 2,3, vajíčková  DÚ  PZ s. 62/4

11.1.

SJL: DÚ Šlabikár s.57 - čítať , 3.úloha

         dokončiť PL

MAT: PZ s.61/2, vajíčková

10.1.

SJL: DÚ Viem písať 1  s.10 - vyznačené riadky
                Viem písať 2  s.12 - vyznačené riadky
MAT: PZ s.60/3,4    61/1      DÚ PZ s. 60/vajíčková

9.2.

SL: Šlabikár s.56
      PL malé, veťké v - dokončiť slabiky s veľkým V
MAT: Viem písať 1 s.30/ 3,4

8.1.

MAT: PZ 60/ 1,2
DÚ  Viem písať 1  31/5,6

22.12.

SJL: Viem písať 2  s.6 - malé s
        Viem písať 1  s.3 - veľké U
Mat: Viem písať 1  s. 32 - osmička

21.12.

SJL: Šabikár s.54
Viem písať 2  s. 5 malé u   DÚ Viem písať 2 s. 5 malé j
MAT: Viem písať 1 s.33 písanie 9,0  DÚ Viem písať 1 s.32 písanie 7

20.12.

SJL: PL dokončiť 5 riadkov malé u
MAT: PZ s.59/1,2,3  DÚ PZ 59/4, vajíčkvá

19.12.

SJL: Šlabikár s. 53 - čítať MALÁ JULA
PL malé u - dokončiť stranu
MAT: PZ s. 58  DÚ - vajíčková

18.12.

SJL: Šlabikár s. 52
PL písanie veľké  U - 4 riadky
MAT: PZ 56/ vajíčková  57/1, 2, vajíčková   DÚ 57/3

14.12.

SJL: Šlabikár s.49 - prepísať podčiarknuté vety
MAT: PZ 55  DÚ PZ 56/2,5

13.12.

SJL: Diktát - slová
MAT: PZ s. 54/2, vajíčková

12.12.

SJL: dokončiť PL- malé s
MAT: PZ s. 53/2
DÚ PZ 53/3,4, vajíčková

11.12.

SJL: Kreslím tvary s.43

Šlabikár s. 51 - čítať

DÚ  PL - veľké S

MAT PZ s. 53/1

DÚ  PL - rozklad čísla

8.12.

SJL: Kreslím tvary s. 42
MAT: PZ s. 52

7.12.

SJL: Viem písať 2 s.4 - vyznačené slová
MAT: zošit - dplniť počet ozdôb podľa čísel
1
2
3
4
5
6
7

6.12.

SJL: dokončiť PL - vyznačené písmená a slabiky

5.12.

SJL: Šlabikár 48/3   49/čítať
Viem písať 1 s.3 - veľké O
MAT: PZ 50/3,4,5  51/1,2  DÚ 51/3,4
 

4.12.

SJL:  Šlabikár 48/1,2

Kreslím tvary s. 39

MAT: PZ 49/3, vajíčková

50/1, 2

PL

1.12.

SJL: DÚ PL
MAT: PZ 49/1,2  DÚ písanie 7 - 2riadky do zošita

30.11.

SJL: Šlabikár s 47 - čítať
DÚ  Kreslím tvary s.37
MAT: PL písanie 7
PZ 48/1,2,3,4  DÚ PZ 48/5

28.11.

SJL: Šlabikár 46/1  DÚ  PL - písanie slov
MAT: PZ 47   DÚ PZ  47/4
 

27.11.

SJL: PL malé i - dokončiť

MAT: PZ 46 - dokončiť

24.11.

SJL: Šlabikár s.44, 45 - čítať,  45/2
MAT: PZ 45,  DÚ zošit - napísať 2 riadky 0

23.11.

SJL: Šlabikár 42,43
dokončiť PL
MAT: PZ 44  DÚ 44/4, vajíčková

21.11.

SJL  PL- písanie slov
MAT   DÚ  PL písanie nuly

20.11.

SJL: Viem písať 2  s.3 malé l  - dokončiť
MAT:  PZ s.42 - dokončiť

16.11.

SJL: PL písanie-malé l
 DÚ PL 4 riadky: Ela, malá, láme, malé
MAT: PZ s.41
 

15.11.

SJL: Šlabikár s.40, DÚ Šlabikár s. 41-čítať   Viem písať 1  s. 8 veľké L 2 riadky
MAT: DÚ PZ 41/vajíčková

14.11.

SJL:  DÚ PL 2 riadky veľké L
MAT: PZ 40/1,2,3,4  DÚ PZ 40/5,vajíčková

13.11.

SJL:   DÚ PL 3 vety

MAT:  PZ 39/1  DÚ 39/5

9.11.

SJL:  PL   DÚ dokončiť PL 2 riadky mame, máme
MAT: PZ 38/4, vajíčková, PL šestky    DÚ PZ 39/2, vajíčková
        

8.11.

SJL: PL  malé e
DÚ PL malé e 2 riadky
MAT: PZ s.37
DÚ PZ 38/1, 2, 3 - dokončiť

7.11.

SJL: DÚ  pracovný list

         medzery medzi slabikami a slovami sú na šírku písmena malého a

MAT: DÚ  PZ s.36 - vajíčková

6.11.

SJL: Šlabikár s.39 - čítať
DÚ Viem písať 2  s.1 malé m
 
MAT:  37/1,2,3,4,6
DÚ PL dokončiť
 
 ANK: číslovky 1-10 zostupne aj vzostupne, farby, zoo zvieratá

2.11.

SJL  Šlabikár s.38

Kreslím tvary s.44 

DÚ PL veľké E

Matematika  PZ s.35/1, 2  36/1,2

DÚ 35/3, vajíčková

 

27.10.

SJL  PL malé m  
DÚ PL  po jednom riadku
MA 
Ma
 ma 
Mama
 mama 
MAMA
 Má
Matematika PZ s.34
PL písanie čísla 5
DÚ PL precvičovanie čísel 1 - 5 
 

26.10.

SJL  Kreslím tvary s.38  DÚ  PL  dokončiť

Matematika  s.33   DÚ 33/5

25.10.

SJL  pracovný list  DÚ dokončiť

Matematika  PZ s.33/1,2   DÚ 33/3

24.10.

SJL  čítanie slabík a slov
Matematika  Pracovný zošit s.32  DÚ 2 riadky číslica 4 do zošita

23.10.

SJL  Kreslím tvary s. 44 - zvislé čiary
         DÚ - dokončiť PL - veľké M
Matematika PL - písanie čísla 4
         DÚ 2 riadky číslo 4 v zošite z matematiky

19.10.

Šlabikár s.36

Matematika s. 30

18.10.

Viem písať 2            DÚ 1.s. malé a
Zošit z matematiky  DÚ písať 2,3

17.10.

Pracovný list  DÚ  3.,4.,5. riadok - malé a
Matamatika s.29  DÚ dokončiť

16.10.

Šlabikár s. 35/3,4      DÚ 34/2  35/5
Viem písať s. 1  A
Matematika s.28/1    DÚ 28/ vajíčková
 

13.10.

Šlabikár s.34

PL  veľké A - 3 riadky

Prvouka s.5,6

Matematika  PL - písanie čísla 2  DÚ - dokončiť

 

12.10.

Šlabikár s. 33

Kreslím tvary s. 41   DÚ - dokončiť

Matematika s. 27    DÚ - dokončiť

11.10.

Šlabikár s.32

Matematika s.26  DÚ 2 riadky jednotiek do zošita z matematiky

 

10.10.

Šlabikár s.30/1   DÚ 30/2

Šlabikár s.31/3,4   DÚ 30/5

Kreslím tvary s.35 - DÚ - dokončiť

Matematika - pracovný list - DÚ - dokončiť

9.10.

Šlabikár s. 28         DÚ 29

Kreslím tvary s. 34  DÚ dokončiť

Matematika s. 25   DÚ dokončiť

6.10.

Šlabikár s. 25,26    DÚ pracovný list
Matamatika s. 24
Prvouka s.3, 4

5.10.

Šlabikár s.24, 25/3
Kreslím tvary s. 33 - dokončiť
Matematika s. 23

4.10.

Šlabikár s.23
Kreslím tvary s.32        DÚ dokončiť
Matematika s. 22/1,2  DÚ 22 - vajíčková úloha

3.10.

Šlabikár s.21, 22
Kreslím tvary s.30    DÚ s.31
Matematika s.21     DÚ - pracovný list

2.10.

Šlabikár s.20 - slabiky

Kreslím tvary s.28  DÚ 29

Matematika s.20

ANK  hračky, farby

29.9.

Šlabikár s.19

Kreslím tvary s.26,  DÚ 27

Matematika s. 18, 19 - DÚ dokončiť

Prvouka s.2, 3/1

28.9.

Šlabikár         DÚ 18/2,3
Matematika   DÚ 18/2,3
Kreslím tvary DÚ 25

27.9.

Kreslím tvary s.23  DÚ - dokončiť

Matematika s.17/3 DÚ

 

26.9.

Šlabikár s. 16

Kreslím tvary s. 22   DÚ - dokončiť

Matematika s. 16    DÚ - dokončiť pracovný list - akvárium

25.9.

Šlabikár s. 14, 15
Kreslím tvary s. 21       DÚ. s.21 - pracovný list
Matamatika s. 14, 15  DÚ s. 15 - dokončiť

21.9.

Šlabikár s. 13
Kreslím tvary s. 20 - DÚ - dokončiť
Matematika s. 13 - DÚ - dokončiť

20.9.

Kreslím tvary s.19, DÚ - dokončiť
Matematika s. 12, DÚ - dokončiť

18.9.

Šlabikár s.11
Kreslím tvary s. 16, 17 - dokončiť - domáca úloha
Matematika s. 9,10 - dokončiť - domáca úloha

14.9.

Šlabikár s. 10
Kreslím tvary s.13 
 Domáca úloha Kreslím čiary s. 14,15
Matematika s.8

13.9.

Šlabikár s.9

Kreslím tvary s.12

Matematika s.6,7

12.9.

Šlabikár s.8

Kreslím tvary s.8,9,10  Domáca úloha s.11

Matematika s.5

11.9.

Šlabikár s. 6,7

Kreslíme tvary s. 5

Domáca úloha Kreslíme tvary s. 6,7

Matematika s.4

8.9.

Šlabikár s.4, 5
Matematika s. 3
Kreslíme tvary s. 3

7.9. dnes sme robili:

 Kreslím tvary s.2
  Matematika 1 s. 1,2

   Šlabikár s.2,3

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode