14.4.

SJL:  87 rod príd. mien

DÚ 87/1

VLA: str.2-8 dvakrát prečítať a ukázať na mape

PDA: 70-72

 

 

 

13.4.

SJL: uč.85,86  DÚ 86A

VLA: 83-88

MAT: DÚ PZ G 2  s.1  celá strana

12.4.

SJL: PL  ul. 1,2,3,4,5

DÚ PL  6,7,8,9

Podstatné mená - Test (s riešením) (4) (2) (15).docx (28480)

MAT: uč.46/3,4

PZ 2 28/1,2

8.4.

SJL: uč. 83/B

DÚ Vysklonuj podstatné mená kvet, lúka, slnko

PZ 1 geometria15/3,4

MAT: PZ 2 matematika 23/3,4  

DÚ  PZ 2 27/1,2,3,5 

 

7.4.

PDA:65-67

SJL:82/5  83/6,7

DÚ 83/A

MAT:PZ 2  MAT  7/3,4,5

30.3.

SJL: uč. 82/2,3,4

VLA: 80-82

MAT: PZ 2 25/1,2,4

26 celá strana

29.3.

SJL: 81/1,2,3,4  82/1  DÚ Vyskloňuj podst. meno klzisko

MAT: uč. 44/4,5,8,10,12  DÚ uč.45/1,2,3,7

PDA: 64

-_Ľudské_telo_opakovanie_TC.pdf (47416)

26.3.

MAT: G PZ 1 14/3  15/1,2  16/2

SJL: 80/1,2   81/4   DÚ 81/3

 SJL4 Akuzatív – PL.docx (237642)

25.3.

SJL: 80/3,5,6

DÚ 80/4

MAT: PZ 1 G 11/1,2,3

DÚ 11/4    12/1,2,3

VLA: opakovanie Od_Popradu_až_po_Turiec_-_test.pdf (467083)

        Test_-_Od_Tatier_k_Dunaju.pdf (49081)

24.3.

MAT: PZ 1 G 9/1,2,3     DÚ 9/4   

 10/2,3,4

79/1,2

 

23.3.

SJL: 79/4

DÚ SJL4 Datív (PL) (1).docx (118731)

Vytlačiť, alebo písať do zošita

VLA:Opakovanie od s.68

MAT: Čo_vieme_z_matematiky.pdf (46317)

DÚ uč.44/1,2,3,6,9

 

 

22.3.

SJL:79/2,3,5

DÚ Napíš po10 podst. mien v Datíve jednotného a množného čísla

MAT:uč.42/1,2,5  43/1,4,5

DÚ uč.43/7,9

PDA:59,60,61

18.3.

VLA: 77

ČÍT: 58-60 čítať

MAT: uč. 41/1,5

DÚ PZ 24/1,2,4,5

SJL: 76/6,7

77/1  DÚ 77/2

17.3.

MAT:  Čo_vieme_z_matematiky.pdf (0)

PDA: opakovanie 48-58

Ľudské telo - písomná práca.docx (0)

po 15. úlohu

16.3.

VLA:74,75,76

SJL:76/4

SJ_-_Rod_a_číslo_podstatných_mien.pdf (0)

DÚ Napíš 5 viet, v ktorých použiješ tvary podst.mena hviezda

ČÍT: 57,58

MAT:PZ 23/1,2,5

DÚ uč.40/3,4,5  výpočet, odopved

 

 

15.3.

PDA: 56-58

MAT: uč.76/1,2

DÚ PZ 22 celá strana

SJL: 75 celá strana

76/2,3

DÚ 76/5

12.3.

SJL: uč.74/celá strana

Nácvičný diktát SPODOBOVANIE - nácvičný diktát (3).docx (0)

MAT:  G uč. 74/1,5  75/celá strana

DÚ PZ 21/1,4,5

11.3.

SJL:  73, 74/1

DÚ 74/2

VLA: 71,72,73

10.3.

MAT:uč.38/3,4  39/1

DÚ 40/2  41/3,7

PDA:54,55

SJL:Vypíš z Prírodovedy po 10 podst. mien mužského, ženského a sredného rodu

9.3.

ČÍT: 51,52 prečítat, 53-55 prečítať, v texte nájsť 10 podststných mien a určiť ich rod

MAT:DÚ  PZ 20/1,2,3,5 

SJL: DÚ 72/A,B

VLA:68-70

 

8.3.

MAT: uč.38/1,2

DÚ PZ 19/2,3,4

SJL: 72/3,4

DÚ 72/6

PDA: 52,53

5.3.

MAT: PZ 17/1,3  uč.38 Vyber správne možnosti

  DÚ PZ 18/1,2,3,4,6

SJL: 71/Rod piodst.mien

DÚ 71/1,2 a,

Opakovanie spodobovania

Spodobovanie - opakovanie (4).docx (13491)

 

 

4.3. 

SJL:

SJL4 Kontrolný diktát 5 spodobovanie.docx (14215)

Prepíš a dopln

MAT:PZ 17/2,4,5,6

uč. 36/1,4,5

VLA:65-67

ČÍT:47  48 ústne odpovedat na otázky 1-4    Napísat do zošíta z čítania  a vediet, čo je divadelná hra.

Prečítat 49-51, písomne odpovedat na úlohy51/1,2

 

 

3.3.

MAT: PZ 15/1,2,3,5   uč.37/8

 DÚ 16/1,2,3,5

SJL:DÚ 70 prepíš diktát

PDA:48,50-opakovanie

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

MAT: PZ s.14-celá strana

SJL:68/1

1.3.

MAT: PZ 13 celá strana

SJL: 69/A,B    SJL4 Vlastné mená štátov.pptx (1851746)

PDA:50 celá strana

 

19.2.

MAT: PZ 12/celá strana

uč.37/1,2,3,6

SJL: 67/8  68/1

ČÍT: s.73  BIB a BAB  Vypíš z básne dvojice slov, ktoré sa rýmujú

18.2.

SJL: 66/1,2,4  67/7  DÚ 67/6

MAT: PZ 11/4,5   DÚ uč. 36/2,3,7

VLA: 62,63,64

Kysuce.pptx (6419368)

17.2.

SJL:65/Opakujeme si

65/A    DÚ 65/B

PDA:48/1  DÚ 48/2,3  Pomož si prezentáciou  Dýchacia sústava.pptx (6309704)

MAT:10/5                                                                                                                       

Slovné úlohy.doc (17408)    úloha1-5  výpočet a odpoveď 

DÚ PZ 11/1,2,5

16.2.

PDA:59, 60, 61

Orava.pptx (10504834)

SJL:65/2,3,4

DÚ 65/7

MAT:PZ 9 celá strana

DÚ 8/3

 

15.2.

SJL:

64/celá strana

VS po V - doplňovačka.docx (19545

 priezvi_sko, uv_i_dieť, náv_y_k, chv_í_ľa, vý_hľad, v_ý_chod, v_ý_buch, klav_í_r, zv_y_knúť, kv_i_tnúť, v_i_tam_í_n, nav_y_še, v_i_šne, v_í_chor, v_í_kend, v_y_dra, vy_žla, v_í_ťaz, v_í_tať, odv_y_knúť, v_ý_ška, v_y_hňa, v_ý_skať, cv_i_čiť, dov_i_denia, vy_soč_i_na, lav_í_na, borov_i_ca, sv_i_šť

MAT:uč.35/6,7,8

PZ 8/1    DÚ PZ 8/2,4

PDA:test pda.pdf (47197)

Vyhodnotenie za testom

 

 

12.2.

SJL: Slovné druhy - úvodná hodina.pptx (1964671)

uč.63/celá strana okrem Viac hláv-Viac rozumu

 

MAT: PZ 10/1,2

uč.35/1     DÚ uč.35/2,3,4

Zbierka matematických diktátov pre 3. - 4. ročník.pdf (526605) postupne si to robte, ale iba tí, ktorí máte záujem

 

ČÍT: 44-46  46/1

 

11.2.

SJL: uč.61/8,  Opakujeme si   61/A

Dú 61/B

priama reč1.pdf (48253)

MAT: PZ 7/1,2

DÚ 8/5  9/5

VLA: 56, 57, 58

Malá a Veľká Fatra.pptx (18026536)

  

 

10.2.

MAT:  PZ 2  6/3,4 5

zaokruhlovanie.pdf (46104)

DÚ PZ 2  9/5  10/3

SJL: uč.60/2  61/3,4

DÚ 61/7

PDA: Opakovanie Jednoduché stroje

Dokončiť PL, ak vieš, tak pošli

MEDZI  AKÉ  JEDNODUCHÉ  STROJE  PATRIA  PREDMETY  NA  OBRÁZKOCH?

Jednoduché stroje.doc (713216)

 

 

9.2.

VLA:53-55

Turiec - spojené.pptx (3964136)

SJL:Pravopisná rozcvička s mackom Uškom II..ppt (3037184)

uč.59    60/Zasmejme sa b

MAT:uč. 34/5,7

4.2.

MAT:PZ 2  4/celá strana  Dú 5/2

SJL:57/6b

PL- spodobovanie.docx (13163)

3.2.

MAT:PZ 2  3/4,5   4/1

PDA:42 celá strana  43-Napíš, čo si sa naučil o kladke

SJL:56/2a,b

Ako znejú a neznejú spoluhlásky.ppsx (733743)

2.2.

VLA:50, 51, 52

Liptov.ppt (6123520)

 

SJL:56/3a  celé pravidlá  neprepisuj, spoluhlásky doplň ceruzkou

DÚ 56/1a,b

 

MAT:PZ 2 s.2/celá strana

3/1,2,3,6

1.2.

SJL:55/A, B, C

Písanie i,i_y,ý po obojakých spoluhláskach.doc (15872)

iba 1.úloha

MAT:PZ 2  str.1 celá strana

PDA:40 celá strana

Jednoduché stroje - kladka (1).pptx (2610858)

29.1.

MAT: uč.30/2,3,5   32/3  DÚ 32/2

SJL:54/3,4  55/5  DÚ 54/2

2.doc (12288)

 

 

28.1.

SJL:uč.54/1,2

MAT:uč.30/7, 9, 10  32/1

VLA:Opakovanie- Od Tatier... Tatry, Poprad, Nízke Tatry, Liptov.docx (267453)

/Liptov nerobit/

27.1.

PL - spodobovanie.docx (13124)

MAT: uč.31/1 - 10

31/12

SJL: 53/A,B

26.1.

MAT: uč. 30/1, 6

SLJ: 53/4,5,   opakujeme si

 

 

25.1.

PDA: 38, 39

MAT: PZ 63, celá strana

SJL: 52/1, 2     53/3

20.21.1.

MAT: PZ  60, 61

VLA: 44, 45

SJL: 49, 50, 51/7,8

PDA: 36

 

19.1.

MAT: PZ 58 celá strana

         DÚ 59/1,3

SJL: 49/B   DÚ 49/Ca, Cb

VLA: 40, 41, 42, 43

 

 

18.1.

MAT:uč.29/1 dokončiť

        DÚ uč.29/5

SJL: 48/14  49/15, 16, Diktát, Opakujeme si

        DÚ 49/A

PDA:s.35

15.1.

MAT: PZ 57 celá strana

SJL: 48/8 -13

14.1.

SJL: uč.46/3,4  47 celá strana

MAT: PZ 56 celá strana  57/1, 5

13.1.

PDA:32, 33 pre tých, čo to dnes nemali

SJL:46/1 prepíš

MAT:PZ 55/1

12.1.

VLA:38,39

SJL:uč.44 celá strana, všetko písať do zošita

MAT:PZ 55 celá strana

11.1.

MAT: PZ 51/celá strana

SJL: uč.43/3a, b-napíš, 43/4a, b,c napíš 

       43/5 ústne, 43/6 prečítaj a prepíš, b-zakrúžkuj

PDA:32,33Prečo existujú stroje_.ppt (7612928)

OZNAM

Záver školského roka

 • Učebnice tento školský rok neodovzdávame,

 • vysvedčenie deti dostanú v utorok 30.6. na 1. vyučovacej hodine,

 • ŠKD v utorok nie je, obed sa nevarí, deti odchádzajú na prázdniny po skončení 1.hodiny , o 8.30 hod. si prídte deti vyzdvihnúť. Vysvedčenia, prezúvky, ueráky, úbory si deti, ktoré nechodia do školy môžu vyzdvihnúť v utorok do 8:30

 • Ďakujem

24.6.

MAT: PZ TEST 4,5,6

23.6.

SJL: Písanie í, ý po d,t,n,l

23.6.

MAT:  PZ  40 celá str.

 

22.6.

SJL: uč.118/5

22.6.

MAT: PZ  s.39

19.6.

PDA: 38,39

19.6.

SJL: 110/3   111/6,7   114/4

19.6.

Mat: PZ s. 38 - celá strana

18,.6.

VLA: 34, 35/1,  vlastné poznámky, 36

OZNAM

Z dôvodu korektného uzavretia školského roka, oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka 23.6.2020 do 14.00 hod. cez stránku školy, resp,  ešte ráno, 24.6.2020 do 7.00 hod. telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk.

Po tomto termíne už nebude možné odhlásenie zo stravy. 
 

17.6.

MAT: PZ test 1,2,3 - za stranou 40

15.6.

SJL: opakovanie všeobecných a vlastných podst. mien

15.6.

MAT: geometria PZ 9/2,3,4      10/2,3,4

Organizačné pokyny na 15. - 19.6.
     ranná ŠKD začína o 6.30 hod. 
 • popoludnajšia ŠKD do 16.30
 • vyučovanie začína o 7.45
 • rozvrh hodín ako minulý týždeň
 • koniec vyučovania - 11.30
 • Ak máte nejaké zmeny, dajte mi vedieť(nástup do školy, obedy, ŠKD)

  Nahlasovanie na obedy emailom: jedalen@zsphorova.sk

   

 

12.6.

PDA:s.34, 35

12.6.

SJL: s.91

12.6.

MAT:  G  8/3,9/1

11.6.

OZNAM

Vážení rodičia,

od 15.6. funguje ŠKD od 6:30 do 16:30, vyučovanie končí o 11:30

Rozvrh hodín ako minulý týždeň

Ak máte nejaké zmeny, dajte mi vedieť(nástup do školy, obedy, ŠKD)

Nahlasovanie na obedy emailom: jedalen@zsphorova.sk

 

Ďakujem

tr.uč. Mgr. K.Olšavská

 

 

11.6.

VLA:33 - celá strana

počúvaj povesť 

Slovenské báje a povesti - 22. diel - Viniansky hrad (J. Šimonovič)     Youtube

11.6.

SJL:uč.89/8  91/18

11.6

Geometria:  PZ  7/1,2,3   8/1,2

 

10.6.

GEOMETRIA: 2/4  3/1,3   4/3   6/1,3   

10.6.

SJL: uč.104/1,2,3,4   105/5

9.6.

SJL: Slovné-druhy,-podstatné-mená-(1).docx (28717)

Číslovky uč.100/1,2  101/3,4,5

9.6.

Geometria

rysovanie priamok, úsečiek, polpriamok

PZ 2  s.1/4, 2/1

9.6.

Geometria 

8.6.

Opakovanie vlastných podst.mien, tvorenie dvojíc všeobecné a vlastné podst. meno : myška Hryzka, rieka Laborec, pohorie Vihorlat, ...

8.6.

MAT: 

PZ 34/1  35/celá str.  36/celá str.

5.6.

Geometria:PZ 1/1,3

5.6.

SJL: zámená opakovanie

4.6.

NVB rimo

Svätá omša.pptx (1639804)

 Iba si ju pozrite. O týždeň vám pošlem pracovný list.
 

4.6.

ANJ p.Fringešová

 MY ROOM - Moja izba

MY ROOM.docx (11536)

3.6.

MAT:PZ 32/1  33/1,2a,b

2.6.

NBV ref.

Ahojte, tento týždeň mám pre vás prezentáciu o priateľstve. Pozrite si ju, pozorne čítajte, o čom sa tam píše a potom popremýšľajte o hodnote priateľstva. Prajem vám krásny týždeň

Priateľstvo.pptx (788807)

Domáce úlohy sú pre deti, ktoré nechodia do školy 

2.6.

SJL: opakovanie sčítania a odčítania do 100 pod seba

 

2.6.

SJL:.opakovanie - písanie i,y po tvrdých a mäkkých spoluháskach

       slovné duhy - podstatné m., príd. m., zámená, číslovky, slovesá

 

 

29.5.

POKYNY NA NÁSTUP DO ŠKOLY V PONDELOK 1.6.2020

 • príchod žiakov je od 7.00 - 7.45
 • pri vstupe do budovy bude žiakovi odmeraná teplota, ak je to v poriadku, rodič odovzdá tlačivo Vyhlásenie a žiak vchádza do budovy- do triedy, kde bude počas celého dňa (ak by mal žiak teplotu, rodič ho berie domov)
 • neprezúva sa, žiaci si potom postupne vyberú prezúvky zo svojej skrinky a obuv sa bude nechávať v triede, šatňové skrinky nebudeme používať
 • žiak má 2 rúška, používať sa bude len počas presunov, v triede nie
 • v pondelok je MDD, takže si donesieme len jedlo, niečo na kreslenie a písanie, prípadne niečo drobné na hranie
 • na ďalší deň dostanú žiaci pokyny v škole

 

 

27.5.

Geometria : Píš do učebnice 78/3,4,7

27.5.

SJL:uč.81/Opakovanie Opkom Hopkom píš comenia scriptom do zošita

27.5.

ANJ p.Fringešová

Hello kids! 
Dnešná ”homework” (domáca úloha) je z pracovného zošita str.79/ cv.1 -pomenuj obrázok po anglicky (napr.doll, car....), cv.2-vyfarbi obrázok (môžeš dokresliť niečo z veci z prvého cvičenia), cv.3 - opíš izbu podľa obrázku, ktorý si vyfarbil/a. 
Prajem pekný deň. 
p.učiteľka Vierka 
 

27.5.

ANJ p.Kločanková
 
 
"Good morning, children,
minulý týždeň sme sa dozvedeli, kto je Miss Silver - Miss Silver is a space woman, Miss Silver je kozmonautka. And she has got a space rocket = a má vesmírnu raketu. To je, čo? Dnes si budeme precvičovať slovíčko mať - have got. V tomto súbore som vám ho zhrnula Have got.docx . Potom si otvorte učebnicu na str. 94 a do zošitov vypracujte cvičenia 1 a 2. 
 • Cv. 1 - podľa obrázkov tvorte vety, napr. He has got a plane. Dajte túto vetu aj do skráteného tvaru - He´s got a plane.  
 • Cv. 2 - tiež podľa obrázkov tvorte otázky a odpovede, napr. Has she got a teddy? Yes, she has.
 • Potom si zopakujte slovnú zásobu ovocie, zelenina a jedlo a na tento týždeň hotovo. Ďakujem a majte sa pekne."

 

 

Vážení rodičia,

záväzne opätovne potvrdte, že Vaše dieťa nastúpi 1.6. do školy

    . záujem o ŠKD

     . záujem o obedy

     . dôsledne zvážte, či dieťa nastúpi do školy, ak: 

     sú alergici, kýchajú, soplia, bývajú v spoločnej domácnosti s rizikovou osobou.

 

Informácie obratom pošlite na katarina.olsavska@zsphorova.org,  alebo sms na   0918 691 652

  

Ďakujem

Katarína Olšavská

PRILOHA c.1_POKYNY_1.6.2020.docx (17960)

25.5.

MAT: píš do zošita násobky 2,3,4, 5,6,7,8,9

25.5.

SJL:uč.81/5, 6- píš do zošita - comenia script

22.5.

MAT:uč.75/1,3,5,6 - píš do učebnice

22.5.

SJL:uč.80/prepíš poučku do zošita

80/2 jednoprstová,   3 prepíš správne- comenia script

21.5.

Matematický klokan: informacie o online sutazi. Subory su pomenovane menom ziaka. Tiez ti posielam prehlad kodov pre vsetkych ziakov triedy 

 

  Čukat_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
  Gaľa_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

  Kantor_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
  Kolarovič_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
  Kozenčakova_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
 

 

  Mandela_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

  Kody_3.B.docx
18K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
  Mandela_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť
  Kody_3.B.docx
18K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

  Lorincova_3.B.docx
17K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

21.5.
NBV rimo
Milé deti. 
Zajtra máme sviatok Nanebovstúpenie Pána Ježiša a v tomto príbehu sa dozviete, čo treba robiť a ako treba žiť, aby sme sa s ním raz stretli v nebi. 

21.5.

ANJ p.Kolčanková

Hello pupils,
dnes budeme počúvať a čítať. Otvorte si učebnicu na strane 92-93. Poriadne si pozerajte obrázok, potom si otvorte tento link: https://www.youtube.com/watch?v=7hh5UUt2WjM a popočúvajte si rozhovor na str. 93. Potom počúvajte znovu a opakujte. Napokon si celý článok ešte nahlas prečítajte. Who is Miss Silver? Kto je Miss Silver? What has she got? Čo má? Who knows? Kto vie?"
 

21.5.

ANJ p.Fringešová

Hello children. Tak ako sa máte? Užívate si slniečka? Verím, že áno. Dnešná úloha z angličtiny: 
kniha str.90 (listening-počúvanie) Tak teda poproste rodičov, aby Vám zapli toto video: 
Cv.1 počúvaj a spoj správne obrázky (napr.1C) 
Cv.4 počúvaj a zaspievaj si
Pekný deň
p.uč.Vierka 
21.5.
NBV rim.
 na tejto stránke https://michalovce.rimkat.sk/ je dotazník k prvému sv. prijímaniu? Rodičia by ho mali vyplniť a odoslať.

20.5.

INF p.Balogová

Úloha: Veľké textové upratovanie

Vypracuj úlohu : Upratujeme text. 

Ostatné úlohy v obsahu, nie sú povinné. Vypracuj ich, ak to zvládneš.

 
19.5.
Vázení rodičia,
v súvislosti s otváraním škôl 1.6. Vás prosím, aby ste mi obratom na email katarina.olsavska@zsphorova.org poslali tieto informácie:
 
    - či žiak/čka nastúpi do školy 1.6., ak nie 1.6., tak kedy a či vôbec
    - ak nastúpi, tak čas príchodu a odchodu žiaka zo školy
      Pozn.: predpokladaný čas prevádzky školy u žiakov I. st. - 07.00 - 16.00 hod.
    - s kým bude dieťa zo školy odchádzať
    - či žiak/čka bude chodiť na obedy
 
Ďakujem
S pozdravom         Katarína Olšavská

20.5.

ANJ p.Kločanková

"Hello hello,

tak ako, čísla po 20 zopakované? Verím, že áno. Dnes si ich ešte precvičíme v pracovnom zošite na str. 82. Potom si v učebnici prelistujte novú lekciu (9), pozrite sa, čo nás v nej čaká a keď nájdete nové slovíčko, naučte sa ho. Určite sa nám zíde. Thank you
 
 


 
"Hello hello,
tak ako, čísla po 20 zopakované? Verím, že áno. Dnes si ich ešte precvičíme v pracovnom zošite na str. 82. Potom si v učebnici prelistujte novú lekciu (9), pozrite sa, čo nás v nej čaká a keď nájdete nové slovíčko, naučte sa ho. Určite sa nám zíde. Thank you."
 
Dakujem,
 
Katka.


[Správa bola vystrihnutá]  Zobraziť celú správu
 
 
 
 
 

 

20.5.

ANJ p.Šalapová

Chcem Vás porosiť, aby si ešte raz zopakovali to, čo sme prešli spoločne.
Ďakujem
20.5.
ANJ.p Fringešová
 
Hello kids. Dnešná úloha je z pracovného zošita na str.78/ cv.1 ( prečítaj/prelož si slová, potom ich napíš pod správny obrázok) a cv.2 (prečítaj/prelož si vety, potom vety prepíš tak, že ich spojíš “and“. A tí, ktorí radi kreslia, si môžu obrázky  aj vyfarbiť.  
Have a nice day. (Pekný deň) 
p.učiteľka Vierka 

20.5.

MAT: uč.- píš do učebnice 70/6 71/7

20.5.

SJL:uč. 80/1 vypíš z mapy 10 vlastných podstatných mien, začínajú veľkým písmenom

19.5.

SJL: uč.79/3 - vety prepíš do zošita,  4

19.5.

NBV ref.

Pozrite si video na nasledujúcom linku a porozmýšľajte, aký sviatok slávime na pamiatku udalosti, ktorú uvidíte v závere filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=u7eT9OvVG0k&list=PL8r5w4NYOyIczXuhS9E20-uv0UYDw3TRg&index=21&t=0s

 

 

18.5.

MAT:uč.69 - píš do učebnice, celá strana

18.5.

SJL:uč.79/1a, b - napíš do zošita

poučku napíš do zošita

15.5.

ANJ p.Fringešová

Hello kids! 

Pripomeňte si ešte raz text v knihe na str.88 a potom vypracujte úlohu na str.89/1. Vašou úlohou je prečítať/preložiť vetu a potom sa rozhodnúť či je pravdivá (correct) alebo nepravdivá (wrong). 
Have a nice day. 
 

14.5.

MAT: s.60/celá strana, čo sa dá, píš do učebnice

 

14.5.

SJL:uč.79/jedno, dvojprstová - píš do zošita

 

13.5.

ANJ p.Kločanková

13.docx (12108)

13.5.

NBV rimo-kat

nab.docx (11165)

13.5.

Čít:každý deň prečtaj, najmenej 5 strán z ľubovoľnej knihy, do zošita z čítania si napíš jej názov a meno spisovateľa

13.5.

MAT: píš do učebnice s.59/3,4,5

13.5.

SJL:uč.78/Opakovanie s Opkom Hopkom - píš do zošita

V 2 prstovej úlohe píš malé aj veľké písmená

12.5.

 ANJ p.Fringešová

Hello my kids! Všetkým, ktorí mi poslali minulo-týždňovú úlohu “My room” veľmi pekne ďakujem a verím, že ste sa 1 potešili. Nová domáca úloha je v pracovnom zošite na str.76/1,2 (čítanie s porozumením). 

12. 5.

SJL:uč.s.78

Prepíš diktát do zošita a podčiarkni vlastné podstatné mená

11.5.

MAT:uč.59/1,2 - píš do učebnice

11.5.

SJL: píš do zošita 78/6, 7

11.5.

INF I. Balogová

11.docx (10966)

7.5.

VLA:Tráviaca sústava- poznámky - obrázok.docx (35525)

podľa obrázka napíš do zošita časti tráviacej sústavy, začni pažerákom.Ak chceš, obrázok si prekresli do zošita.

7.5.

PDA:Prečítaj si text pod obrázkami na s.32 a vypíš do zošita z čítania vlastné podstatné mená

7.5.

MAT:uč.59/7,10 - píš do učebnice

 

7.5.

SJL:uč.78/4,5 - píš do zošita

6.5.

Rimo. kat. náb.

6.docx (11814)

6.5.

MAT:uč.58/7,8 - zápis, výpočet, odpoved, do zošita

6.5.

SJL:uč.77/prepíš do zošita poučku

77/2,3 píš do zošita

5.5.

SJL:uč.76 - opakovanie s opkom hopkom  - do zošita

5.5.

MAT:uč. 58/5,6 - píš do zošita

5.5.

ANJ D.Šalapová

Ahojte, dobrý večer, chcem Vás poprosiť,aby si deti zopakovali ešte raz slovnú zásobu z 3 a 4 lekcie.

 

5.5.

ANJ V.Fringešová

Hello! 

Tak ako sa Vám páčila izbička malej Lily? Napíšete teraz vy o svojej? Je to vaša domáca úloha na celý tento týždeň. “My room”  Skúste napísať čo najviac viet a budem rada, ak pripojíte aj kresbu alebo fotku vašej detskej izby. No a nezabudnite mi to prosím všetci poslať na môj email: viera.fringesova@zsphorova.org

Už sa neviem dočkať.

 

4.5.

MAT:uč.57/8,9 - píš do zošita - výpočet, odpoved

4.5.

SJL: 76/6 - vypíš do zošita   76/7 - píš do zošita

4.5.

ANJ Kločankovci

4.docx (13696)

2.5.

Vážení rodičia,

Srdečne Vás pozdravujem, dúfam, že ste v pohode a hlavne zdraví. Pošlite mi, prosím aktuálne

e-mailove  adresy na adresu katarina.olsavska@zsphorova.org

Ďakujem,pekný deň

Katarína Olsavská

 

 

 

Prajem Vám krásny zajtrajší 1. májový deň

 

30.4.

MAT:uč.57/4,7- píš do učebnice

 

30.4.

SJL:uč.76/4,5 - píš do zošita

30.4.

ANJp.Kločanková

Cauteee.docx (16787)

30.4.

ANJ.p.Fringešová    ANJ p.docx (13812)

30.docx (11136)

 

29.4.

MAT:uč. 57/2,11 píš do zošita

29.4.

SJL:uč.prepíš si do zošita poučku v červenom rámčeku

75/3 - píš do zošita

28.4.

ANJ Klčankovci

"Hello my dear,

dnes budeme pokračovať v našom pracovnom zošite. Vašou úlohou bude vypracovať strany 76 a77. Ďakujem."

 

27.4.

NBV rim. - kat.

https.docx (13161)

27.4.

ANJ Salapovci

Ahojte, 

prosím Vás poďakujte v mojom mene deťom za krásne Picture dictionaries

Úloha 27.04 - 01.05- zopakovať slovíčka Unit 3 a 4

 

 

27.4.

MAT:uč. s. 56/5, 6, 7 - píš do zošita

27.4.

SJL:Opakovnie s hopkom Opkom s.74 - píš do zošita

24.4.

SJL:uč.74/4,5 – píš do zošita

24.4.

VLA: s.30 – prečítaj, s.31 – doplň len to, čo vieš

24.4.

MAT:uč. – Píš do učebnice  55/7      56/4

 

 

 

23.4.

MAT: uč.s.55/4  55/5,6 - výpočet a odpoveď

 

23.4.

SJL:uč.s.73  Prepíš si do zošita , čo sú podstatné mená(v červenom rámčeku)

uč.s. 74/2 - píš do zošita

 

23.4.

ANJ Viera Fringešová

 

Hello children. Pokračujeme “have got” cvičením v knihe str.86/2 (do zošita vypracovať 5 otázok+odpovede) a v pracovnom zošite str.80/1,2 . 

A jedna špeciálna (nepovinná úloha): ak máte niečo nové s čím by ste sa chceli pochváliť, odfoťte sa a s komentárom: napr. “I have got a new bike” mi fotku pošlite, aj s vypracovanými úlohami. Budem sa tešiť, už som vás dlho nevidela. Fringešová️

 

22.4.

INF I.Balogova

INF.docx (13646)

22.4.

Rim-kat. náb.NBV.pptx (911561)

 

ANJ  p.Fringešová

 

Prepíš do zošita: 

 HAVE GOT    -   I’ve got – ja mám

IHAVE NOT GOT - ja nemám 

HAVE YOU GOT.....?  Máš......?  

Úloha: napíš 3 vety o tom, čo máš (I have got....) a 3 vety o tom, čo nemáš (I have not got....) 

Napr. I have got a dog. I have not got a sister.  

          Hello children! Dúfam, že ste si oddýchli a môžeme pokračovať v učení aj angličtiny. Let ´s start!   

Úloha 1: “I have got” vypracovať pracovný list (môžte odfotiť a poslať) 

Úloha 2: pracovný zošit (workbook) str.74/1,2

A pozrite si aj video:https://m.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

 

ANJ p.uč.Kločanková

"Ahojte, moji milí,

 

po dlhšej dobe sa ozývam s ďalšou úlohou: učebnica str. 88 - znovu si prečítajte článok o "My room", pekne nahlas a zreteľne, potom na základe tohto článku a obrázku vypracujte úlohu 1 zo strany 89, písomne do zošita. Prečítate si vetu, ak je správna, len ju prepíšete. Ak nie je správna, do zošita ju napíšte opravenú. Na rozbeh to stačí, ozvem sa znovu vo štvrtok. Ďakujem 

 

 

 

21.4.

SJL: uč.s.72/4,5 píš do zošita

MAT: uč. 55/1,2

ANJ: p.uč. Šalachová

Úloha: vypracovať Picture dictionary /obrazkový slovník/ v ľubovoľnom formáte /leporelo, knižka, Výkres A4....max. desať slovíčok z Unit 1 a Unit2.

 

SJL: Prepíš zo s. 71 poučku v červenom rámčeku
        72/3 prečítaj
MAT: uč. 54/3, 5 (ak nemáš model, nakresli) 10

 

 
 

 

ŠKD

Apríl, mesiac lesov si v šk.klube pripomíname každý rok. Rozprávame sa, robíme rôzne aktivity... Teraz nie sme spolu, tak sa pokúšam pozvať vás prežiť jedno pestovateľské dobrodružstvo aspoň takto

  https://mamaaja.sk/clanky/mama/zahradka-na-okne?fbclid=IwAR2AY3kHANKQ1KQ4y4pASO0dCw2mHa3iBfvtOW9E54X4OVBXezJH3i2Rbdo

Mohol by vás zaujať aj projekt lesnej pedagogiky Les ukrytý v knihe od 20.4.-20.5.2020

https://www.lesnapedagogika.sk/portal/2020/04/16/luk-online/?fbclid=IwAR2Tbcfga6WtHjTkhctxBVp1E5NQTTbq3Vyl_uQdzZqdU_nxGrfv51g4zgY

Súčasne je to možnosť získať zopár ďalších kilometrov v našej cestovateľskej hre. Stačí sa zapojiť a nezabudnúť mi o tom napísať, nakresliť, alebo poslať foto na email: radka.pollakova@zsphorova.org

NBV - p.uč. Vasiľová

Zároveň im pripomínam, že majú v nedeľu pozerať sv. omšu v telke

Veľká noc - kvíz.pptx (695699)

NBV -  p.uč. Vasiľová

Veľká noc - kvíz (2).pptx (3,9 MB)

17.4.

SJL: Prepíšte si do zošita diktát na s. 70 a skúste podčiarknúť všetky veci, ktoré sa tam spomínajú. Riešenie nájdete na stránke v pondelok.

MAT: PZ s.31/5    učebnica 53/5, píšte do zošita

                                                  53/7 - vzostupne je od najmenšieho po najväčšie

NBV p.Kačkošová

Milé deti.docx (10,4 kB)

 

16.4.

SJL: uč. 70/7,8

Píš do zošita

MAT: PZ 31/1,2

Milé deti,

pozdravujem vás, dúfam, že ste všetci v poriadku a zdraví.

Keby ste niečo potrebovali,môžt e mi napísať, alebo zavolať.Úlohy budú na stránke ako pred prázdninami.

Milé deti, vážení rodičia,

prajem Vám krásne veľkonočné sviatky, hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody

Vaša p. učiteľka

ŠKD

Pozdravujem všetky deti a ich rodičov. Situácia, v ktorej sme sa nečakane ocitli, je neľahká a učenia máte zo všetkých predmetov určite dosť. Ak by však predsa len mal niekto chuť tvoriť, pridávam linky na veľkonočné tvorenie a inú zábavu. Svoje výtvory a aktivity môžete odfotiť a poslať na môj email radka.pollakova@zsphorova.org, poteším sa.

https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/desat-postupov-na-velkonocne-tvorenie-s-detmi?fbclid=IwAR0z4E9_ZzN9I45f4COLook6LfEKSz5Yk7N5hCIuCnnkmuXUBvtzm_FH5gk

https://fitshaker.sk/toto-je-mojich-20-overenych-tipov-na-aktivity-pre-deti-na-doma/?fbclid=IwAR3FNV-mwDfJ-FQHhc9P7sUzacgMKlVG4_4oK0ef1a9ctaTbTvaRYpSnsPE  

Prajem vám pekné veľkonočné sviatky, veľa zdravia a trpezlivosti do ďalších dní. Veľmi mi chýbate. Vaša p. vychov. Radka Polláková

Haníkovci
 
Uc.: str 70 - nakresli podobny obrazok prirody, co vidis a podla str.70 napis par viet o obrazku.
Nemusi ich byt tolko kolko je v ucebnici, staci 10 viet.
Na buduci tyzden si od uloh oddychnete a po Velkej noci sa opat ozvem.
 

3.4.

VLA: uč: Prečítaj si s. 28, doplň s. 29

3.4.

Prečo je slon ťažký a more veľké-.ppt (2672128)

PDA: Pozri si prezentáciu 

 Prepíš Palubný denník s.28

3. 4.

SJL:  uč.69/1  70/6

 - píš do zošita

MAT: PZ 28/ celá strana

 

Klocankovci

Ahojte, 

nova uloha pre mojich zlatych krasnych ziacikov:

Ahojte, moji zlatí,

dúfam, že sa máte dobre a že si dávate na seba pozor. Vašou ďalšou úlohou je vypracovať pracovný zošit, str. 74. 

A potom, keďže sa treba aj trošku pohýbať a keďže sa blíži Veľká Noc, poskáčte si chvíľku s veľkonočným zajačikom: 

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk

Nové úlohy pošlem až po sviatkoch. Dovtedy si oddýchnite a užite si Veľkú Noc. Happy Easter!

Chýbate mi!

 

 

2. 4.

Viera Fringesová

Hello! 

Ďakujem krásne všetkým, ktorí mi poslali “Family Tree”, ste ozaj veľmi  šikovní 

 

Verím, že sa už všetci tešíte na Veľkú noc (Easter), ktorá asi tento rok nebude takou typickou ako po iné roky...no možno je to príležitosť vyskúšať niečo nové....viete čo je “Easter egg hunt”? Nie? Pozrite si video:

https://m.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ

Poproste teda rodičov, aby Vám takéto hľadanie veľkonočných vajíčok prichystali ( v záhrade, či v byte/dome). Budem rada, ak mi pošlete aj fotku. 

Dovtedy sa naučte nové slovíčka:

https://m.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk

pracovny list Easter 3.roč..pdf

Happy Easter! 

Fringešová 

Klocankovci

 

 

Ahojte,

 

dnesna uloha je:

 

Prečítejte si nahlas článok v učebnici na strane 88 a porovnajte s obrázkom nad ním. Či všetko sedí 

Pamätáte sa ešte, že "I have got" znamená "ja mám"? A  že"I have not got / I haven´t got" znamená "nemám"? 

Keby ste niečomu nerozumeli, budem rada, ak mi napíšete na "katarina.klocankova@zsphorova.org. Pekný deň vám prajem 

 

Haníkovci
 
PZ- str.60, 61 cele - ulohu mi nefotite a neposielate, len prosim rodicov Emky Dzurjovej, aby sa mi ozvali na mail. 
Dakujem

 

Viera Fringešová

 

Ahojte. Verím, že ste vytvorili nádherné “Family Tree”. Možete odfotiť (poproste rodičov, aby vám s tým pomohli) a poslať na môj email: viera.fringesova@zsphorova.org  Budem sa veľmi tešiť. A odložte si ich do pracovného, aby sa Vám nestratili. 

Nová domáca úloha: on-line vypracovať

https://www.english-room.com/words/family/family_members.htm

 

https://www.english-room.com/words/family/family_picnic_test.htm

 

Vacabee - salapovci3

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/doc.gif

 

Salapovci 3 vocabee.docx
14K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/pdf.gif

 

WocaBee_intro.pdf
233K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

 

 

 

1. 4.

SJL

uč. 67/4, 5

Robte do zošita

MAT

PZ  27/1,2,3,4

30.3.

SJL

Prepíš si do zošita vybrané slová po z

Vybrané slová po z (1).pptx (3214418)

Pozri si prezentáciu a s doplň podľa svojich možností

MAT

PZ  26/1,3,4

Úlohy z MAT a SJL budem dávať v pondelok, stredu a piatok

INFORMATIKA

úlohy budú raz týždenne 

 https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/objects/object-ecoaching.aspx?project=1&course=10&lesson=176&object=988

 

Iveta Vasiľová

Posielam deťom animovaný biblický príbeh, aby si ho mohli vrámci prípravy na Veľkú noc pozrieť: 

https://www.youtube.com/watch?v=avWyiVngVVs


Zároveň im pripomínam, že majú v nedeľu pozerať sv. omšu v telke. Ďakujem

Majte sa

 

Haníkovci
 
Učebnica str. 73/1,2 doplniť slová z rámčekov a prepísať vety do zošita.
PZ str.59, prečítať, vyfarbiť a doplniť slová z textu pri obrázku.
 

 

Doručené

x

 

Viera Fringesova 

25. 3. 2020 17:14 (pred 18 hodinami)

 

 

 

 

 

Domáca úloha na štvrtok (26.3.) pre tretiačikov-  skupina Fringešová:

PROJECT: “MY FAMILY TREE”

na výkres A4 nakresli svoj rodokmeň (stačí nakresliť jednoduchý listnatý strom s členmi rodiny a nezabudni ku každému dopísať aký člen rodiny to je, napr.mother, father, sister, grandma....)   

Tu je pár tipov, ako ho nakresliť: 

How to draw a family tree/Ako nakresliť rodokmeň.             https://m.youtube.com/watch?v=ymlU3s6CFq0

https://m.youtube.com/watchv=N4BnW5Y4rEk

Už sa teším, keď nám ho v škole ukážete! Dúfam, že to bude čoskoro. Pozdravujem! 

Fringešová 

 

Získajte Outlook pre iOS

Oblasť príloh

Zobraziť ukážku videa YouTube How to Draw a Family Tree( Step by Step)

 

 

How to Draw a Family Tree( Step by Step)

 

 

Zobraziť ukážku videa YouTube How to Draw a Family Tree Easy for Kids

 

 

How to Draw a Family Tree Easy for Kids

 

ANJ Kločankovci

Dnešná úloha bude z učebnice zo strany 78, cvičenie 2 : do vašich zošitov popíšte obrázky podľa uvedeného príkladu: The mouse is in the hat. ... Hotovú úlohu mi odfoťte alebo o to poproste rodičov a pošlite na moju emailovú adresu: katarina.klocankova@zsphorova.org

 

 

 

Dagmar Salapová 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 Chcem Vás poprosiť, že v prvom rade majú opakovať a upevňovať učivo, ktoré sme prebrali a dorobili pracovné zošity.

3. ročník 1.-7. lekcia.

 

 

ANJ  Kločankovci  24.3.

Dnešná úloha bude z učebnice zo strany 78, cvičenie 2 : do vašich zošitov popíšte obrázky podľa uvedeného príkladu: The mouse is in the hat. ... Hotovú úlohu mi odfoťte alebo o to poproste rodičov a pošlite na moju emailovú adresu: katarina.klocankova@zsphorova.org

Ďakujem :) 

ANJ  Haníkovci                         EW1 pracovny list Unit 6.doc

Klikni na link, otvori sa ti PL a ak mas doma tlaciaren tak si ho mozes vytlacit, vyplň pracovný list (vid link vyssie). 

Ak tlaciaren nemas, nevadi a vety prepíš do zošita, pri spájáčkách stačí do zošita zapísať číslo a písmenko (napr. 1b, 3a, ... a podobne)

Prečítaj niekomu z rodiny text Unit 6 Happy Birthday! (opakovanie)

PZ- str.56 a57

Ďalšia úloha príde v utorok.

V prípade nejasností ma môžu kontaktovať na alexandra.hanikova@zsphorova.org

  

 

Úlohy do nedele 29.3.

MAT:

uč.52/1,2,3,5,6,7  -  píš do zošita

uč.53/1,2,3/výpočet, odpoveď/, 4/výpočet, odpoveď/, 5

PZ

str.23, 24/1,2,4  25 - celá strana

,

 

SJL:Opakovanie  

v__káme,    v__sí,    v__dieť,    zv__k,    v__r skalný,    vodný v__r,    v__žla,    v__dra,

sv__šť,    v__hňa,    obec V__hne,    v__dlička,    vlk zav__ja,    v__jem veniec,    v__soký,

nezv__čajný,    prav__dlo,    plav__dlo,    v__šňa,    v__skať

(0 – 2 ch / 1, 3 – 4 ch / 2, 5 – 7 ch / 3, 8 – 10 ch / 4, 11 a viac ch / 5)        poč. chýb_____ / známka _____

Vyber 5 slov a utvor na ne vety, píš ich do zošita

 

Napíš vybraným slovom: doplň správne slovo, slová napíš do zošita

Papuľa zvieraťa –

Tajné miesto (po r) - 

Zariadenie  bytu –

Keď je niekto najedený –

Príloha k mäsu –

Nie nízko, ale .... –

Začervenať sa –

Niekoho volať na oslavu – 

Had vydáva zvuk –

Je to liečivé a varíme z toho čaj-

Napíš mesto, ktoré je zároveň aj vybraným slovom(po r)-

Ten, kto loví zver bez povolenia –

Je to mliečny výrobok a dáva sa to na halušky-

Napíš 5 zvierat, ktoré sú zároveň  aj vybranými slovami: ........................................

....................................................................................................................................

Vybrané slová

Nájdi  správnu odpoveď,

ak máš možnosť, prac. list si vytlač

Otázka č.1: Prýštiť znamená: (1 bod)

a) prameniť, vystrekovať, vytekať

b) písať

c) rozprávať

Otázka č.2: Sychravé počasie je: (1 bod)

a) veľmi teplé

b) nepríjemné, chladné

c) teplé, príjemné

Otázka č.3: Vyhňa je: (1 bod)

a) stajňa

b) kováčska dielňa

c) hrniec

Otázka č.4: Zdrobnenina slova jazyk je: (1 bod)

a) jazykovedec

b) jazýček

c) jazyčnica

Otázka č.5: Obojaké spoluhlásky sú: (1 bod)

a) b, m, p, r, s, v, z, f

b) h, ch, k, g, d, t, n, l

c) dž, č, ž, š, dz, c, j, ď, ť, ň, ľ

Otázka č.6: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) bit, aby, bystrina, gombík

b) byt, aby, bystryna, gombík

c) byt, aby, bystrina, gombík

Otázka č.7: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) priesmik, mihalnica, smyk, mýto

b) priesmyk, mihalnica, smyk, mýto

c) priesmyk, mihalnica, smyk, míto

Otázka č.8: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) prepych, písomka, pytačky, pirát

b) prepich, písomka, pytačky, pirát

c) prepych, písomka, pytačky, pyrát

Otázka č.9: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) perina, ohryzok, ritier, rýchlik

b) peryna, ohryzok, rytier, rýchlik

c) perina, ohryzok, rytier, rýchlik

Otázka č.10: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) synovec, syráreň, sychravo, sitko

b) synovec, syráreň, sichravo, sitko

c) sinovec, syráreň, sychravo, sitko

Otázka č.11: V ktorej možnosti sú napísané všetky slová

správne?

(1 bod)

a) vykať, vižla, víchor, vyhňa

b) vykať, vyžla, víchor, vyhňa

c) vikať, vyžla, víchor, vyhňa

Otázka č.12: Obyčaj je: (1 bod)

a) zlozvyk

b) čaj

c) zvyk

Otázka č.13: Úzke, hlboké údolie je: (1 bod)

a) priemysel

b) priesmyk

c) smyk

Otázka č.14: Burina je: (1 bod)

a) pinka

b) pýr

c) pysk

 

 

 

Vážení rodičia,

prevádzkovateľ Virtuálnej knižnice v súvislosti s karanténou sprístupnil aj Digitálnu učebnicu na www.bezkriedy.sk všetkým žiakom a rodičom z celého Slovenska. V súčasnosti sa v Digitálnej učebnici nachádza vyše 34.000 učebných materiálov rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Tieto materiály už niekoľko rokov vyberajú metodici z najlepších príspevkov z Virtuálnej knižnice.

Rada by som vás požiadala o spoluprácu. Rozbiehame projekt Bezkriedy.sk - učíme sa doma, kde žiakom a ich rodičom chceme okrem materiálov z knižnice dať dokopy aj materiály z iných stránok, ktoré sú voľne prístupné. Aby okrem našich 34.000 učebných materiálov mal k dispozícii aj komplet online obsah z iných zdrojov. Čiže odkazy na stránky s online materiálmi, hrami, testmi, videami, čokoľvek, čo je voľne prístupné a môže pomôcť pri domácej výučbe. Najlepšie, čo môžete urobiť je vložiť takýto odkaz priamo do www.zborovna.sk ako príspevok, alebo mi ho prepošlite do správy a my ho už pridáme všetkým vyše 160.000 žiakom a ich rodičom.

Triedne heslo : oAt3s8L

 

 

 

 

Domáca úloha skupina Haníkovci

ANJ 

Vyplň pracovný list a vety prepíš do zošita, pri spájáčkách stačí do zošita zapísať číslo a písmenko (napr. 1b, 3a, ... a podobne)

Prečítaj niekomu z rodiny text Unit 6 Happy Birthday! (opakovanie)

PZ- str.56 a57

Ďalšia úloha príde v utorok.

Prosím napíšte rodičom, že v prípade nejasností ma môžu kontaktovať na alexandra.hanikova@zsphorova.org

 

 

 

 

EW1 pracovny list Unit 6.doc
1440K Zobraziť ako HTML Stiahnuť

 

Ahojte, Kločankovci:

 

· zopakujte si / doučte sa slovnú zásobu Family members, pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

·  prezrite si pracovné zošity, či sú všetky úlohy vypracované až po stranu 73, vrátane. Kto nemá, vypracovať chýbajúce úlohy.

 

ANJ/ skup.Fringešová

Dobrý deň: domáce úlohy z ANJ budem zadávať 1x týždenne (štvrtok), keďže sú to len tretiačikovia

Pozrieť videá na tému FAMILY:

Vocabulary: https://m.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Song: https://m.youtube.com/watch?v=RmmWnJyoNBs

Song: https://m.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=18s

Pracovný zošit str. 73/ cv.1 (Čo chýba na obrázkoch? Dokresli.) a cv.2 (Doplň slovo do vety.) Skontrolujeme v škole  

Pozdravujem všetkých, 

Fringešova 

Toto si urobte do nedele, 22. 3.

SJL: učebnica s.63/11-napíš do zošita,

63/12a - prepíš hádanky

63/13a,b

63/14  prepíš

63/15 píš do zošita

64/16,17, 18 - píš do zošita

64/diktát prepíš, podčiarkni vybrané slová

64/ Opakovanie s Opkom Hopkom - píš do zošita

64/ Jedno,dvoj, trojpalcová - píš do zošita

 

MAT:všetko píš do zošita

uč.50/5,6

uč.51/1,2,3,4,5,6,

uč.51/7 - výpočet, odpoveď

uč.51/8,9,10,11

PZ 19/4,5

20 - celá strana okrem úlohy 4

21 - celá strana

22/1,2,3

Písanie - Putujeme za písmom - s.18

PDA s.30,31 

3 krát prečítaj palubný denník,doplň, vymaľuj

 

VLA:s.28 - tri-krát prečítaj

s.29 - celá strana

Prajem Vám všetkým veľa zdravia a nezabudnite na učenie

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode