25.1.

SJL: 65/1,2

MAT: 64 celá strana

PVO: 35

24.1.

SJL: 64/celá strana

DÚ  pracovný list

MAT: DÚ  PZ s.4,5

23.1.

SJL: s.63  prepísať Diktát

Dokončiť slniečkovú úlohu 

MAT: PZ 63/3,4,5

62/4,5

DÚ PZ s.3 celá strana

 

20.1.

PVO: s.34

SJL: 62/12 

 63/13,14,15

DÚ 63/lienka jednobodková

Č: 51

19.1.

SJL: 62/10

 DÚ  62/11

MAT: PZ 62/1

DÚ PZ 62/3,6

 

18.1.

MAT: PZ 60/2,4   61/3,4

DÚ 61/2

SJL: 61/6,7

DÚ 61/9  prepísať slová zo Zapamätaj si

61/8

PRV: 33

16.1.

SJL: uč.61/1,2,3

DÚ 61/4 prepíš

MAT: PZ 59/1,2,3,5

60/3  

DÚ PZ 61/1

13.1.

MAT: PZ 57/1,2,3,4

58/5

DÚ PZ  58/1,2,3

SJL: 60/4,7

DÚ 60/6

ČÍT: s.50  3 krát prečítať

12.1.

SJL: 60/1,2,3

DÚ 60/5

ČÍT: 48 Meluzína naspamäť

MAT: PZ 56/1,2,3,4,6

DÚ 56/5

11.1.

SJL: 59/ lienka jednobodková,dvojbodková

DÚ 59/lienka trojbodková

MAT: PZ 55/1,2,3,4

PVO: s.30,31

DÚ dokončiť 55/1,5

10.1.

SJL: DÚ 59/slniečková úloha

Č: s.49   3 krát prečítať

MAT: PZ 54/3,6

učebnica 35/9,10,11

DÚ PZ 54/4

Vystrihnúť bankovky a mince z PZ

 

9.1.

MAT: 53/1-4

DÚ  PZ  54/1,2

SJL: s.58,  

DÚ 59/7

 

15.12.

SJL: uč.58, 59/4,5 dokončiť

MAT: PZ 52/3,4,5,6

53/2

DÚ PZ 53/5

9.12.

SJL: uč.54/7

DÚ 55/14

PVO: 26,27

ČÍT:s.44 Čo sa rozprávali kapry 1.slohu naspamäť

MAT: PZ s.48 celá strana 

DÚ PZ 49/1

8.12.

SJL: uč.54/4,5,6 -  dokončiť

MAT: uč.34/1,2,4 - dokončiť

7.12.

SJL: uč.53/1,2b dokončiť

PVO: 24,25

MAT: uč.33/1,2,3,6

DÚ uč.33/7

5.12.

MAT: PZ 47/1,3,4,5

DÚ  PZ 47/2

SJL: opakovanie slov s ä

 

2.12.

SJL: uč.52  DÚ 52/5

PVO: 24

ČÍT: 37

MAT: PZ 46/1,2,3   DÚ 46/4,5

1.12.

SJL: uč.51/4,5,Diktát

DÚ 5 slov s ä

MAT: PZ 45/1,2,3,4

DÚ  PZ 44/3,4

ČÍT: s.36

30.11.

MAT:PZ  43/1,2,3    DÚ PZ  44/5

uč.32/1,2,3

SJL: s.50

51/1,2

DÚ 51/3

29.11.

SJL 50/3

MAT: prílohy 18 - 32

ČÍT: 34,35 Húsky 2 krát prečítať

28.11.

SJL: uč.48/4,5,6

49/1,2,3,4,5

DÚ 49 lienka jednobodková

MAT: PZ s.41

24.11.

MAT: PZ 39/3  40/1,2,4,5

DÚ PZ 42/2

ČÍT: 30,31

SJL: 46/lienka jednob.,dvojbodková

47/celá strana

DÚ 47/3

 23.11.

SJL: uč.45/6,7

DÚ lienka dvojbodková

MAT: PZ 38/2,3,4

DÚ PZ 39/1,2

PVO: opakovanie učiva

15.11.

SJL: uč.42/5

42/6 - dokončiť

MAT: PZ 33/1

14.11.

SJL: uč.42/1,3a

DÚ 42/4

MAT: PZ 30/2,4,5

DÚ PZ 32/1

 

11.11.

PVO: 21

SJL: uč.41/2   

MAT: uč.21/8,9,10

DÚ PZ  30/1,3 

ČÍT: 28,29  krát prečítať

10.11.

SJL: uč.41/3

MAT: PZ 28/3  29/1,2,3

DÚ 29/5

9.11.

SJL: uč.40/5,6,7,8,9

DÚ Utvor vety na slová: hruška, chobotnica, kohút

PVO: s.20,  doniesť si papierové hodiny

MAT: PZ   24/4,5  27/3  28/1,2,     

DÚ  28/4,5

 

8.11.

MAT: PZ  24/1,2,3

DÚ PZ  27/1

SJL: uč.39/3,4   40/5

DÚ 40/lienka dvojbodková

ČÍT: 26,27 2krát prečítať

4.11.

PVO: s.19

SJL: s.38 celá strana

34/6 prepis 1.až 3.vety

DÚ napíš 3 vety o mamke

MAT: PZ 22/4  23/3  24/1

DÚ PZ 25/2

3.11.

SJL: uč.36,37

DÚ vypracovať PL

MAT: PZ 22/1,3,5

DÚ PZ s.23/2,5

2.11.

PVO: s.18

SJL: s.20,21

DÚ s.20/3a

MAT: PZ 21/3

DÚ PZ  21/4,5

27.10.

MAT: uč.21/2,3,4

SJL: uč.35/5

ČÍT: s.22,23

Domáce úlohy nemajú

26.10.

PVO: 16,17

DÚ dokončiť Moje poznámky s.17

SJL: 35/1,2,3,5

DÚ 35/4 vypísať iba slová so ä

MAT: DÚ PL ,ktorý deti dostali

25.10.

SJL: uč.34/5,6,7, jednobodková

DÚ 34/dvojbodková

MAT: uč.19/1,2,4

DÚ uč.20/7,8

21.10.

PVO: s.14

SJL: 33/7,8,9

DÚ 33/jednobodková úloha

ČÍT: s.20 raz prečítať

MAT: uč.18/3,4

DÚ uč.19/5

20.10.

SJL: 32/1,2,3,4,5

DÚ uč. 32/6

ČÍT: Kto vyplazuje oči 18,19  2 krát prečítať

MAT: uč. 17/12,13,14

DÚ nemáme

19.10.

SJL: uč.31/9,10,  lienka jednobodková

DÚ uč.31/lienka dvojbodková

MAT: PZ M 19/1,5  20/1

uč.18/1  

DÚ uč.18/2 do zošita z matematiky

PVO: opakovanie, bude testík zo zápisníkov cestovateľov

18.10.

SJL: uč.30/5  31/6,7,9

DÚ 31/8

ČÍT: báseň 3 krát prečítať  1.slohu prepísať do zošita z čítania

MAT: PZ MAT 18/1  19/2,3  DÚ19/4  20/2

17.10

ANJ:s.13

SJL: uč.s.29/lienka 3bodková

30/1,2,3   DÚ 30/4

MAT - G  14/1,2    DÚ 14/4 15/1

6.10.

SJL: uč.24/1,3,4  

DÚ uč.24/9

ČÍT: s.14   2 krát prečítať

MAT: geom. PZ 5 celá strana

7/1  

DÚ geom.6/3,4

 

5.10.

PVO: s.10  11/1 

MAT: geometria PZ  s.1,2   3/5   DÚ  geometria PZ celá strana 4

SJL: DÚ  dokončiť PL

4.10.

SJL: uč.19/17,18,19

DÚ uč. 24/2,7

ČÍT: 13 Bubák 3 krát prečítať

MAT: DÚ PZ 16/1,3

3.10.

MAT: uč. 15/8  

DÚ  uč. 17/10   PZ 8/3,4

SJL: uč. 18/12,13 - dokončiť

DÚ 19/lienka jednobodková, dvojbodková

ANJ: Farby a čísla, na budúcu hodinu písomka

30.9.

MAT: uč.15/6,7  16/1

DÚ 16/3 do zošita z mat.

SJL: uč.17/10

DÚ  17/dvojbodková   18/14 oranž. zošit

PVO: 9,10/4

DÚ 10/6

29.9.

MAT: uč.15/1,2

DÚ uč.15/5 do zošita z matematiky

SJL: uč. 17/5,6,7

DÚ 15/8 oranž.zošit

ČÍT: s.10,11

raz prečítať

 

28.9.

MAT: PZ s.14 celá strana   15/1

DÚ PZ 15/2,3,4

SJL: s.16/1

16/4 píš comenia scriptom

PVO: s.8

 

 

27.9.

MAT: PZ 10/1,3,5  14/2

DÚ 10/2,4

ČÍT: s.8,9

SJL: uč.13/20, lienka jednobodková

DÚ 13/19 oranžový zošit

26.9.

MAT: PZ 14/1  

DÚ PZ s.11 - celá strana

SJL: uč.1316,17

DÚ 13/18

píšeme do oranž.zošita

23.9.

PVO: s.7

SJL: uč.s.11,12/8,8,10,11,12

DÚ 12/15 do oranž. zošita

MAT:PZ 1  nový 13/1,2,4,5   12/1,3

DÚ  13/3  12/2,4

22.9.

SJL: uč.9/12, jednobodková úloha /oranž.zošit/

DÚ 12/14 /oranž. zošit/

 MAT: uč.7/10, 8/2

DÚ uč.6/2 do zošita z MAT

ČÍT: s.6  3krát prečítať

21.9.

SJL: 9/11

DÚ 9/10 do oranž.zošita

PVO: s.5,6

MAT: uč.9/2 

DÚ 9/2 /dokončiť/ v zošite z matematiky

20.9.

MAT: PZ  s.19,28

SJL: 8/4,6

DÚ 9/lienková úloha

ČÍT: s.5  3 krát prečítať

19.9.

MAT: PZ s.30 celá strana

učebnica 10/12,13,14,15,18

SJL: 8/5

14.9.

MAT: PZ s.29

SJL: uč.s.7/1,2,3

PVO: s.4

13.9.

MAT: PZ 21/1,2  22/2  24 celá strana

SJL: učebnica s.7/1,2,3,4,5  DÚ 7/4

ČÍT: s.4  prepísať 4verše do oranžového zošita

12.9.

MAT: PZ 1  s.6, 7/2,3, lienková

ČIT s.3 prepísať  1.slohu básne Slovenčina

9.9.

PVO s.2, vymaľovať  3/3

MAT: PZ 1  s.2 ,3,4,5

SJL: uč.s.4,5

ČÍT: s.2  naspamäť

Rimo-kat. náboženstvo zošit A4-čistý

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.