Vianočné tvorivé dielne

 
Vážení rodičia,
 
srdečne Vás pozývame na vianočné tvorivé dielne - dňa 20.12.2018 - štvrtok o 16:30 v 2.B. Budeme radi, ak nám šikovné mamičky donesú vianočné pečivo.
Tešíme sa na Vás
Uvítame, ak deti budú sviatočne oblečené
 

 

 
 
 
 

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

začiatok 22.12., začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 8.1.

Vážení rodičia,

dňa 14.12. bude školský klub z prevádzkových dôvodov do 16:00.
 
 
Prosíme zaplatiť  poplatok za školský klub za mesiac december a január

Vážení rodičia,

v triede sa vyskytli vši. Prosím skontrolovať vlasy,poslať deti do školy po úplnom vyriešení problému.
dakujem

Do školy si budeme každý deň nosiť:

-žltý zošit

-oranžový zošit

-Viem písať na cestách 1

- učebnicu Matematiky

- Pracovný zošit 1.časť-matematika

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: https://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode