• 30.3.
  • streda 31.3.2021 - vyučovanie prvé tri hodiny, náplň hodín - Prierezová téma: 1. Ochrana života a zdravia - pobyt a pohyb v prírode. 2. Environmentálna výchova. 
  • ŠKD - streda 31.3.2021 - činnosť začína po 3. vyučovacej hodine a končí o 15.00 hod.
  • Obed - streda - začína o 10.30 hod.
  • Deti si nedonesú učebnice

22.3.

Od najbližšieho termínu, kedy majú rodičia dávať čestné prehlásenie, treba nové tlačivo + kópiu testu, alebo vytlačené potvrdenie z mailu, alebo preposlať sms.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE_od 16.3.21 (1).docx (24062)

Vyhlásenie 2 - 2020.pdf (154708)

 

 

5.3.

Vážení rodičia,

od pondelka, 8.3.,bude vyučovanie prebiehať rovnako, ako doteraz.

Žiaci, ktorí neboli v škole, donesú čestné prehlásenie

2.3.

ZMENA!

Od zajtra platí pôvodný stav.

Škola, ŠKD a jedáleň sú otvorené. Platí jediná podmienka. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti - jeden z rodičov sa vie na požiadanie preukázať negativným ATG, PCR testom, resp. potvrdením lekára, že v ostatných 90 dňoch prekonal Covid 19.

Prosím, prihláste dieťa na stravu, ak Vaše dieťa nastúpi od zajtra do školy.

 

Vyučovanie bude prebiehať prezenčne aj s jedným žiakom v triede. Pravidlá sa uvoľnili, rodičia majú možnosť dať dieťa do školy bez ohľadu na podmienky a miesto vykonávanie ich práce.

 

 

2.3.

Škola a ŠKD je otvorená pre žiakov za predpokladu splnenia dvoch podmienok:
  1. obidvaja rodičia musia byť zamestnaní a zároveň ani jeden z nich nemá možnosť pracovať z domu, musí teda chodiť do práce. Rodič musí priniesť čestné prehlásenie, ktoré bude obsahovať vetu: "Prehlasujem, že ja a ani žiadna osoba žijúca so mnou v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti". Formulár čestného prehlásenia Vám pošlem ihneď, ako ho zverejní ministerstvo.
  2. aspoň jeden z rodičov musí byť negatívne testovaný, čo potvrdí čestným prehlásením. Tí ktorí toto čestné prehlásenie odovzdali dnes, zajtra ho netreba priniesť opakovane. Čestné prehlásenie platí 7 dní, potom ho musí rodič priniesť opäť.
Rodič žiaka, ktorí nenastúpi do školy, odhlási dieťa zo stravy ešte dnes: jedalen@zsphorova.sk Ak nastúpi v priebehu ďalších dní, tak ho na stravu prihlási.
Prevádzka školy: 07.15 - 16.30 h

 

1.3.

 

od 2.3.  

škola otvorená pre žiakov I. st. - 7.15 - 16.30 hod.

  • ŠKD otvorený
  • školská jedáleň - v prevádzke žiaci, ktori neprídu do školy - odhlásiťsa z obedov - DNES - jedalen@zsphorova.sk
  • ak sa rodič rozhodne dieta nechať doma, je to jeho rozhodnutie, moze ho ospravedlnit na 5 po sebe iducich pracovnych dni
  • dieta, ktore ostane doma nema narok na distancne vzdelavanie, pracuje na zaklade úloh, ktoré budú zavesené na webovej stránke triedy.
 
S.
 
 
 

 

Vážení rodičia, 

čakám na pokyny, zatiaľ to zostáva tak, že zajtra, 2.3., nastupujeme do školy.Ďalšie pokyny pošlem, keď budem vedieť.

CESTNE PREHLASENIE_RODIC.docx (16842

26.2.

Vážení rodičia,

škola sa otvára pre I. st. + ŠKD od utorka 2.3.2021.
Platí všetko tak, ako to bolo v decembri.
Naďalej platí to, že jeden z rodičov musí byť otestovaný, čo zdokladuje čestným prehlásením.
Prípadné ďalšie upresnenia budem posielať priebežne.
V pondelok je ŠKD pre kritickú infraštruktúru, tak ako bolo po minule týždne. Ak máte záujem, dajte mi vedieť.
 
 

 

 

18.2.

V piatok, 19.2., online vyučovanie nebude.

Učivo na tento deň bude na webovej stránke.

Jarné prázdniny 22.2.- 26.2.

MILÉ DETI, UŽITE SI PRÁZDNINY A BUĎTE ZDRAVÉ

7.2.
Milí rodičia,
na základe rozhodnutia RUVZ a krízoveho štábu sa školy v Michalovciach neotvárajú.Vyučovanie bude prebiehať tak ako doteraz,dištančne,online.
S najväčšou pravdepodobnostou nastúpime do školy až po jarných prázdninách.
ŠKD pre kritickú infraštruktúru bude fungovať tak, ako doteraz.
V prípade mi záujmu o ŠKD a stravu mi pošlite do nedele 11.00 hod.email /katarina.olsavska@zsphorova.org/

 

CESTNE PREHLASENIE_RODIC_8.2.2021.docx (16787)

4.2.

- Ak má rodič test - žiak je v škole, ak rodič test nemá, žiak zostáva doma, ospravedlnenie platí od rodičov, bez nároku na distančné vzdelávanie - len úlohy z webky

-Výnimka z testovania - potvrdenie lekára o prekonaní Covid

-Netestujú sa žiadni žiaci I. st. - aj ked sú starší ako 10 rokov

-Novozriadené mobilné odberové miesta pre zamestnancov a rodičov: I.ZS, II. ZS, VI. ZS, ZS P. Horova, VII. ZS 

 Čas prevádzky - sobota 6.2. - 08.00 - 16.00 hod, platnost testov - 7 dní   

-Školské jedálne budú v prevádzke iba pre žiakov, ktorí sa vyučujú prezenčne

-Odhlasovanie z obedov max. v daný deň do 7:00

-Vyhlásit žiaka z obedov, ak nenastúpi do školy, alebo nastúpi neskôr

 
Rozvrh hodín:
 
NBV + ETV - neučíme

ANJ - 3. a 4. roč. - učiteľky ANJ online

 

ŠKD:

zberná ŠKD - ráno/popoludní - nebude - oddelenia nemiešame

činnosť v ŠKD - do 16.30

poplatky za ŠKD - február - zatiaľ tak, ako doteraz

 
OBEDY:

-žiak nastúpi do školy 8.2. na obedy už chodil predtým - rodič nerieši nič

-žiak nastúpi do školy neskôr - na obedy predtým chodil - rodič žiaka vyhlási z obedov na dni, keď nebude v škole a prihlási ho až deň predtým ako má do školy nastúpit

 

 

 

18.1.

Vo štvrtok 21.1. o 11:30  bude online hodina ANJ s p. uč. K. Balogovou

8.1. 2021

Nástup žiakov I. stupňa do školy v pondelok 11.1. 2021 sa odkladá. Ostávame doma, podľa doterajších pokynov do 15.1. Vzhľadom na to, že sa to môže ešte predĺžiť, potrebujeme vyskúšať dištančné vzdelávanie aj inou formou, ako sme to robili doteraz.

 Na vaše mailové adresy vám pošlem pozvánku na online stretnutie, aby sme si vyskúšali pripojenie. Ak dostanete pozvánku, prosím, potvrďte účasť .Vyskúšame si krátke spojenie, bude uvedené v pozvánke. 

Prvý online blok s deťmi si vyskúšame v stredu 13.1. - 10:00 - 12:00 .V tomto čase plánujem online hodiny aj na ďalšie dni.

V pondelok a utorok zadám deťom úlohy na našej webovej stránke. Učivo budem zadávať aj dalšie dni pre deti, ktoré sa z rôznych dôvodov nepripoja online.

 Prosím, sledujte pravidelne oznamy na stránke, situácia sa môže meniť.

 

 

7.1.

  Milí rodičia!

Zisťujem záujem o ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v rizikovej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci).

Pokiaľ rodič nemôže vykonávať home office a potrebuje umiestniť dieťa v ŠKD (napr. predavačka v potravinách...), musí okrem čestného prehlásenia priniesť potvrdenie od zamestnávateľa.

Informáciu o záujme mi pošlite do piatka 8.1. - 10.00 hod. Ja to následne posielam vedeniu školy.

Zároveň Vám prikladám Čestné prehlásenie, ktoré žiak prinesie so sebou v pondelok ráno do ŠKD, resp. ho vypíše v pondelok ráno osobne.

Vytvorené skupiny žiakov v ŠKD sa meniť nebudú. V týždni od 11. - 15.1.2021 bude ŠKD pracovať v čase 07.00 - 16.00 hod. v bud. č. 3. Personálne bude činnosť v ŠKD zabezpečená vychovávateľkami.

Hneď pri nástupe do ŠKD v pondelok je potrebné uhradiť poplatok za ŠKD na daný mesiac.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, obedy nebudú zabezpečené, žiaci si ich budú riešiť vo vlastnej réžii.

Prípadné nové informácie dám na web v piatok poobede po skončení pracovnej porady

I. st. - vyučovanie od 11.1. do 15.1.2021 - DIŠTANČNÉ

 

Čestné prehlásenie

EQD1HCBWk7JIgRGPp70CduEBtLKHed-w4FUp7dA6319Mpw?e=qrpDev

 

 

17.12.

  Od 1.2.2021 budú poplatky za ŠKD realizované elektronicky na účet školy. Bližšie informácie sa dozviete v januári 2021. 

 

9.12

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka, 15.12.2020 cez stránku školy,resp do 16.12.2020 do 7.00 hod., telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho. Zároveň žiadame stravníkov aby si uhradili dlžné sumy za stravu, taktiež z dôvodu uzavretia kalendárneho roka. 

 

1.12.

Vážení rodičia,

v triede sa vyskytli vši. Poprosím deťom skontrolovať vlasy.

22.11.

Milé deti, vážení rodičia, potešme spolu 

 NA VIANOCE SENIOROV V DOMOVOCH DÔCHODCOV A NAPLŇME ČO NAJVIAC KRABÍC OD TOPÁNOK LÁSKOU AJ TENTO ROK!

- stačí nachystať krabicu podľa pokynov na stránke www.Kolkolasky.sk

- označiť pre koho krabicu chystáte ( babka, dedko)

- zabaliť krabicu osobitne vrch a spodok

- odovzdať krabicu tr. učiteľke 

- prosím, odovzdajte tieto informácie žiakom, rodičom a priateľom našej školy, krabice v škole zbierame do 2.12. 2020

ĎAKUJEME za každú

 

9.11.

Žiaci I. stupňa pri nástupe do školy po jesenných prázdninách (utorok 10.11.2020) predkladajú "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak v škole. Naďalej platí všeobecný zákaz vstupu rodičov do budovy školy. 

28. 10.

Jesenné prázdniny

Budeme ich mať v piatok 30.10 a v pondelok 2.11.2020

  

7.10.

Vážení rodiča,

prosíme vás, aby ste v priestoroch školy, v exterieri aj interieri používali rúška pri komunikácii s učiteľmi a vychovávateľmi

Ďakujeme

 

28.8.2020

 

Dôležitý oznam:

V prílohe uverejňujeme informácie, pokyny a usmernenie pre žiakov a rodičov platné od 1.9.2020. Tak isto tu nájdete dotazník pred nástupom do školy a prehlásnie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné predložiť pred nástupom do školy a pri každom vynechaní vyučovania dlhšom ako tri dni.
Pokyny pre rodičov a žiakov
Dotazník pred nástupom
Bezinfekčnosť 

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: https://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode