Prosím zaplatiť 4,50 eur za pracovný zošit Matematika 2.časť

Posledný termín kočuľovania je 7.2.

1.2. korčuľovanie nebude.

Keď máme kočuľovanie, deti si nosia matematiku a slovensný jazyk

Vážení rodičia,

pozývam Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2023 o16.15 v 2.B.

Tr.učiteľka Mgr.K.Olšavská

Vážení rodičia, 

 zmena temínu korčuľovania, platí iba na štvrtok, zvyšok kurzu  podľa pôvodného hamonogramu

19.1. štvrtok, odchod autobusu o 8.00, návrat o 10.30

Deti prídu už oblečené na kočuľovanie 

Prinesú si PZ z matematiky a učebicu a zošit na SJL

ZMENA ČASU KORČUĹOVANIA

Zajtra,17.1.,prídu deti na 1.hodinu. Donesú si SJL.V škole sa prezlečú do oblečenia, v ktorom budú korčuľovať. O 9.15 nás autobus odvezie na štadión.Korčuľovanie začína o 10.00. Odchod autobusu späť je o 11.20, príchod do školy o 11.30.

Deti netreba veľmi naobliekať,lebo sa spotia.

Čiapku tenkú,bez brmbolcov,aby sa na ňu zmestila prilba.

Vážení rodičia,

v týždni od 17.1. sa uskutoční korčuliarsky kurz na zimnom štadióne.

Počet hodín:5

Cena: 12 eur

V cene je doprava - tam a späť, prenájom ľadovej plochy, tréneri,odmena a diplom na konci kurzu. Je možnosť požičania korčulí a prilieb.

Kto sa z akéhokoľvek dôvodu kurzu nezúčastní, zostáva v škole priradený do triedy vo svojom ročníku. 

Termíny 2.A+2.B

1.hod.: 17.1.2023
2.hod.: 23.1.2023
3.hod.: 26.1.2023
4.hod.: 1.2.2023
5.hod.: 7.2.2023
 
Deti by bolo vhodné v deň kurzu obliecť do otepľovákov, vetrovky, šetríme čas pri prezliekaní. 
Nezabudnúť čaj, desiatu, uterák, deti budú spotené.
Tašku na mokré veci, šaty na prezlečenie.
 
Predpokladaný odchod: 8.00
Čas na presun a prezlečenie: 8.00 - 8.45
Čas na ľade: 8.45 - 9.45
Čas na prezlečenie a návrat: 9.45 - 10.30
Po príchode čas na desiatu,hygienu: 10.30 - 11.30
 
Po 4. vyučovacej hodine deti pokračujú podľa pokynov tr.učiteľa
 

Milí rodičia,

z dôvodu veľkej chorobnosti detí aj mojej PN sa vianočná besiedka presúva na nasledujúci týždeň.

Tvorivé dielne 13.12. o 13.00 sa konajú.

Vážení rodičia - Oreské, vyzdvihnite si cestovné.

6.12. bude mikulášske fotografovanie. Deti si donesú mikulášske čiapky, ak majú, tak aj oblečenie.

Deti si na tvorivé dielne donesú 1,50 eur

Vážení rodičia,

dňa 13.12.  dopoludnia sa uskutoční  vianočná besiedka spojená s tvorivými dielňami v  Zemplínskom kultúrnom centre.Súčasťou besiedky bude rozsvietenie vianočného stromčeka, recitácie višov, spev kolied. Následne sa presunieme do ZKS, kde budú o 13:00 tvorivé dielňe.

Ďalšie informácie priebežne

Vianočná tržnica

Dňa 16. 12. 2022 sa v škole uskutoční Vianočná tržnica.

Deti môžu vyrobiť rôzne vianočné výrobky (dekorácie a iné), ktoré potom ponúkneme na vianočnej burze za symbolické ceny.

Ďalšie informácie o harmonograme tohto dňa dostanete neskôr. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Touto cestou môžeme potešiť seniorov v domovoch dôchodcov.

Do pekne zabalenej krabice od topánok, ktorá má spodnú a vrchnú časť (musí sa dať otvoriť) môžete vkladať veci podľa pokynov v prílohe nižšie.

Tieto krabice bude potrebné priniesť do školy do piatka 2. 12.

https://zsphorova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lydia_hospodarova_zsphorova_org/EZA1JpiPfxZEjPziKgTvOBwBcbDxxqvPGMOKGMZD2AkQ6Q?e=9ifkdn

 

14.11.

V piatok, 18.11.2022, udeľuje riaditeľ školy z technických dôvodov (kontrola plynových zariadení a plynových topných telies)

Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.

Všetci žiaci sú z obedov odhlásení.

 

 

Vážení rodičia,

žiadam Vás o uhradenie:  2e za hygienu, 1e za škodový fond, 8eur za prac. učebnicu na ANJ, 20 eur na ZRPŠ.

Týka sa to len rodičov, ktorí poplatky ešte neuhradili.

Ďakujem

Pracovná učebnica na ANJ - zaplatiť 8 eur

Mentálna aritmetika - program pre rozvoj detského potenciálu v podobe krúžku na škole. Ukážková hodina je 29.9. o17.00 v bodove č.4.

Viac info na www.numerika.sk

 

23.9.

Vážení rodičia,
pozývam Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré s bude konať dňa 27.9.2022 o 16:30 v 2.B.
  • 16.00 hod. - zasadnutie Rady rodičov (triedni dôverníci) v zborovni školy

Poprosím zapaltiť 4,50 za pracovný zošit z matematiky

14.9.

16.9. Budú didaktické hry. Neučíme sa.Športové oblečenie, desiata, voda, hry, lopty...

V prípade daždivého počasia vyučovanie podľa rozvrhu.

11.9.

Vážení rodičia,otestujte si, prosím,deti na covid.

Streda, 7.9., vyučovanie podľa rozvrhu hodín

5.9.

Od 6.9. budú deti v ŠKD s p.vychovávateľkou Zuzkou Kolesárovou do 14.00 potom sa rozdelia medzi druhákov a prvákov, teda budú v našej budove.

1.9.

Milé deti, vážení rodičia,

naše vytúžené prázdniny sa pomaly končia, blíži sa začiatok nového školského roka 2022-2023.

Dúfam,že ste si ich užili a tešíte sa opäť do školy.

Slávnostné otvorenie šk.roka bude na školskom dvore, pri jedálni, príchod detí o 8:15, deti si môžete vyzdvihnúť okolo 9:15 pri našej budove.

Rozvrh nájdete v aplikácii edupage a webovej stránke triedy.

 

Čo budeme potrebovať: pero, 2 ceruzky, pravítko, farbičky, úbor na TSV, prezúvky, balík hygienických vreckoviek.

Ostatné veci kúpim z triedneho fondu,vrátane zošitov, preto Vás požiadam o 10 eur do triedneho fondu.

Platba za ŠKD IBAN SK29 7500 0000 0040 2820 223

Variabilný symbol dostasnú deti na lístočku.

Hned v pondelok: Záujem o ŠKD, obedy.

V nedeľu alebo v pondelok ráno bude potrebné zadať cez edu page vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: https://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.