25.6.

Dňa 28.6. - štvrtok ideme na školský výlet na Brekovský hrad. Cesta tam bude autobusom, naspäť vlakom. Deti dostanú na obed balíček zo školskej jedálne. Odvoz detí k autobusu a od vlaku zabezpečíme. Ráno prídu do školy v čase ako na vyučovanie, vhodne oblečné s desiatou a pitím. Po návrate z výletu si deti vyzdvihnete v ŠKD. V prípade zlého počasia bude náhradný program. Poprosím dať deťom zajtra 3 eurá na cestovné.

20.6. sú didaktické hry. Deti sa neučia, prídu športovo oblečené, donesú si desiatu, vodu, môžu aj deku.

15.6.

Vážení rodičia,

dňa 18.6. -  v pondelok, bude Vaše dieťa reprezentovať školu na Týždni na poctu mesta o 16:20 na mestskej tribúne na námestí. Dieťa nevyberajte zo školského klubu, po vystúpení si ho vyzdvihnite v triede okolo 17:00.

Dievčatá poprosím učesať ako minule, priniesť biele cvičky.

                                                                                                  Ďakujem za spoluprácu.

 

14.6.

Pre tých, ktorí ešte nevyplatili, poprosím zaplatiť 20 eur, objednávam:
 
Matematika - sada pre 2.roč. 7,15 eur
 
PZ - písanie  6,38 eur, 0,99 eur
 
  

11.6.

Poprosím dôsledne vyplniť tlačivo Súhlas zákonného zástupcu a obratom ho poslať späť. 
 
Poprosím zaplatiť 20 eur na triedny fond - do 2. ročníka na zakúpenie pracovných zošitov s možnosťou zľavy(ktorí tak ešte neurobili)
 

V triede sa vyskytli vši. Prosím, skontrolujte deťom vlasy.

 
 
 

5.6.

 
Poprosím dôsledne vyplniť tlačivo Súhlas zákonného zástupcu a obratom ho poslať späť. Deti ho majú v PZ z Matematiky

Zajtra 1.6.

je Deň detí, neučíme sa, doniesť desiatu, dostatok vody, deku, čiapku alebo klobúk.

Vážení rodičia,

Vaša dcéra bude v dňoch 22.5. – 24.5. reprezentovať našu školu na Festivale michalovských škôl v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach.

V utorok – 22.5. – 7:30 príchod do školy,  generálka 8:00-12:00, deti sa neučia, prinesú si desiatu, vodu a pohodlnú obuv.

V stredu – 23.5. – 7:30 príchod do školy, dopoludnia vystúpenie pre žiakov, o 16:00 vystúpenie pre rodičov a ďalších pozvaných. Deti Vám dajú pozvánky, jedna pozvánka je  pre dvoch. Pred vystúpením prídu deti do malej telocvične o 15:00(alebo si ich vyzdvihnem z ŠKD), kde sa oblečú, po vystúpení si ich tam vyzdvihnete.

Vo štvrtok – 24.5.- 7:30 príchod do školy,  dopoludnia 2 vystúpenia pre žiakov.

Dievčatá potrebujú na vystúpenie biele cvičky(doniesť v pondelok), hrebeň, desiatu, v stredu aj olovrant.

Ďakujem za spoluprácu.                                            

 

 

V pondelok, 21.5., sa deti budú fotografovať. Cena fotografie je 1 euro.

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na DEŇ RODINY. 
Táto akcia sa bude konať na Zemplínskej Šírave - Prímestská/Biela hora/ - U Starého kapra - dňa 27.5. - začiatok o 9:00. Pre deti budú pripravené športové aktivity a hry. V reštaurácii je možné kúpiť občerstvenie. V areáli je možnosť opekania, je tam ohnisko a sedenie. Doprava je individuálna.
                                                            Tešíme sa na Vašu účasť 
30.4.
Poprosím zaplatiť 20 eur na triedny fond - do 2. ročníka na zakúpenie pracovných zošitov s možnosťou zľavy.

Vážení rodičia,

 pozývam Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4. o 16:30 v 1.B

Teším sa na Vašu účasť 

27.4. dudú deti v rámci dopravnej výchovy jazdiť na motokárach. Prosím zaplatiť 1 euro.

13.4. Deň narcisov,

deti môžu dobrovoľne prispieť na zbierku

Milí rodičia, 

potrebujeme kancelársky papier, ak môžete.
Ďakujem

Do 13.3. sa deti doma naučia ľubovoľnú slovenskú ľudovú pieseň na triedne kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

Jarné prázdniny  26.2. - 2.3. 2018

nástup do školy po prázdninách je 5.3.

 

20.2. Prosím do piatka vyrobiť kartičky s číslami 1-20, z výkresu, výkres poskladať na 8 častí, rozstrihať, číslice napísať na celú kartičku, najlepšia čiarnou fixkou. 

 

13.2.  Prosím doniesť: PZ z matematiky 2. časť

                                     Šlabikár 2. časť                

 

Milí Šmolkovia!

V utorok 6.2.nás čaká KARNEVAL(o 12:30 vo veľkej telocvični). Nazabudnite si priniesť masky. A bude aj PREKVAPENIE!

Dňa 31.1. dostanú deti hodnotenie za 1. polrok na 4. vyučovacej hodine.

Polročné prázdniny sú v piatok 2.2.

Vážení rodičia,

pozývam Vás na triedne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční dňa 18.1.2018 o 16:30 v 1.B triede.
 
Teším sa na Vašu účasť
 
 
 
 
 

PONUKA KRÚŽKOV

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: https://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode