Ľadové kráľovstvo II.

    Toto filmové predstavenie navštívime 20.12.- v piatok. Vstupné je 2,50 eur.

 

Divadlo Clipparton

    V utorok 10.12. navštívime v MsKS divadelné predstavenie o 9.00. 

Deti si môžu už v pondelok priniesť mikulášsku čiapku, presný termín fotenia našej triedy nie je určený.

Mikulášske fotenie

    Na budúci týždeň sa bude konať tradičné Mikulášske fotenie tried. Balíček obsahuje veľkú spoločnú fotku a 3 menšie - potréty žiaka. Balíček stojí 3,90 eur.

ZRPŠ

Prosím rodičov o úhradu príspevku na ZRPŠ. Oznam sa týka rodičov, ktorí tak ešte neurobili.

Didaktické hry

Dňa 20:9. sa konjú didaktické hry. Deti prídu športovo oblečené, prinesú si jedlo a pitie. Môžu si priniesť aj hry, lopty.
 
 
 
 

Vážení rodičia,

pozývam Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.9. 2019 o 16.45 v 3.B.
 
Teším sa na Vašu účasť

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: https://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode