NA SVOJEJ WEBOVEJ STRÁNKE VÁS VÍTAJÚ                               ŠMOLKOVIA Z 2.B                                                                                                    

        TRIEDNA UČ.: MGR. KATARÍNA OLŠAVSKÁ                  

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023
  • 1.hodina:    7.45 - 8.30

    2.hodina:    8.40 - 9.25

    3.hodina:    9.40 - 10.25

    4.hodina:    10.35 - 11.20

    5.hodina:     11.30 - 12.15

ROZVH HODÍN
 
          1               2              3             4             5       
 
P:   HUV      MAT       ANJ/INF        SJL        ETV/NBV
 
U:  VYV       SJL          SJL            MAT
 
S:  SJL       TSV          PVO           MAT
 
Š:   SJL       SJL         MAT          ANJ/INF      VYV
 
P:  PVO      SJL          SJL             MAT           TSV
 
 
HUV-hudobná výchova
VYV-výtvarná výchova
TSV-telesná výchova
PVO-prvouka
ETV-etická výchova
NBV-náboženská výchova
MAT-matematika
SJL-slovenský jazyk-čítanie,písanie
ANJ-anglický jazyk
INF-informatika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľa zdravia, šťastia, lásky v novom roku

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.