PIATOK 26.5.

SJL: Opakovanie slovies, uč.116/6a

DÚ uč.116/7

M: opakovanie sčítania a odčítania

DÚ Narysuj úsečky.  AB=63mm, CD=3cm 8mm, EF=94mm,GH=5cm 3mm

ANJ  uč.94/1,2, 95,  DÚ PZ  90/1,2

 

PIATOK 28.4.

SJL:  uč.98/16  99, 100/4

DÚ uč.100/3   PZ 47/3,4

ANJ: 88 - 5krát prepísať slovíčka

88 - čítať

PZ 73

UTOROK  25.4.

SJL:  uč.94, 95  96/6

DÚ  uč. 96/9

M: uč.  69/1

DÚ uč. 69/3,4,5

PONDELOK 24.4.

M: DÚ  uč. 59/4  Napíš rímskymi číslami dátumy narodenia 5 členov rodiny.

SJL: DÚ  PZ  46/9a,b

ANJ: uč. 84,85,86/1,2

DÚ PZ 71/5

 

 

PIATOK  21. 4.

SJL: uč. 90,91/2,3

DÚ  PZ 45/7a)b)

              46/8a)

M:  rímske číslice do 20

ANJ: uč. 81/ 1,2  82/1,2,3,4

         DÚ  PZ 71/4

ŠTVRTOK 20.4.

M:  DÚ PZ 58/1,2

SJL: uč. 89 celá strana

DÚ PZ  45/5,6

STREDA  19.4.

ANJ:  PZ 67/2  68  70/1,2

DÚ PZ 69/2

M: PZ 62/3,4

SJL: uč. 88/4

DÚ zopakovať delenie hlások

STREDA 12.4.

ANJ: PZ  66/1,2

M: opakovať násobilku

PZ 61/1,2,3,4,5,6

62/1,2,5

SJL: uč. 86/5,6   87/1,2,3

PZ 44/2,3,4

Utorok 11.4.

SJL:  PZ 44/1  uč. 86/2,3

M:   PZ  60/1,12,3,4

 

PONDELOK  10.4.

M:  uč. 83/1, 3  84/3

SJL:  85/ Sme všetci rovnakí? - vypíš podstatné mená, urč rod, číslo, pád

ANJ: uč. 80 - čítať

81/1

PIATOK 7.4

SJL:  uč. 83/6,7

predložky: G - z, zo

                       I - s, so

M: uč.65 /2,3  68/7

ANJ:  PZ 63/1  641,2

PONDELOK 27.3.

M: PZ 43/1,2,3,4

DÚ PZ 45/1,2,4

SJL: uč.78/1  79/2,3

DÚ PZ 41/2,3

Č: 112-113

PIATOK  24. 3.

SJL: uč.78/1,2

DÚ  PZ 41  42/2

M: PZ 42/1,2,3

DÚ PZ 42/4  43

ANJ uč. 71, 72  PZ 60/1

DÚ uč.73/1

ŠTVRTOK  23. 3.

MAT:  DÚ  PZ  41/1,2,3,4,5

SJL:  uč.77   DÚ PZ 40/1,2

Č: 107-109

PIATOK 21.3.2017

SJL:  uč.73

DÚ napíš po 10 slov podľa vzoru

ten zošit - dva zošity

to

MAT:  DÚ PZ  40/1,2,3

ŠTVRTOK  16.3.

MAT:  G  9/1  10/1

DÚ 11/1,2,3

SJL:  uč.72/4,5,7

DÚ uč.72/6

STREDA 1. 3

M: G  2/1  4/1,2,3

DÚ 4/5  5/1

SJL: uč. 69/2,3,4,5 opakujeme si

DÚ  37/1  2b)

ANJ: 66, 67

PZ  52/1,2

PIATOK 24.2.

M:  uč.53/7,8   54/4,5,6

DÚ PZ 32/1,2,3,4,5

SJL:  uč. 66/3,5  67/6,7  

DÚ 66/4

ANJ PZ 48/1,2  uč. 65/1,2

DÚ PZ 50/1,2

ŠTVRTOK 23.2.

M:  uč. 52/4,8  PZ 28/2,3   31/1,2,3

DÚ  uč. 53/1,2,3

SJL:  uč. 66/2  PZ 36/2

STREDA  22. 2.

M:  uč. 52/5,6,7

ANJ: uč.64

SJL: uč. 65/4,5

DÚ  uč. OPAKUJEME S,  A,B

UTOROK 21.2.

SJL:  uč.65/2,3

DÚ  PZ 35/1a) b)

M:  PZ  27/6  26/3,4,5

DÚ PZ 29  celá strana

PONDELOK 20. 2. 

MAT:  DÚ  PZ  27/1,2,3

SJL:  PZ 34/1b

Č: 92

ANJ:  uč. 63/1

DÚ: PZ celá strana

PIATOK 17. 2. 

SJL:  uč.63  

DÚ PZ 33/4,5, Napíš svoj obľúbený vtip

MAT:  DÚ PZ 24/2,3  26/2

ANJ: uč. 62

DÚ PZ 45/1,2

 

ŠTVRTOK

MAT:  PZ  22/4  23/3,4  25/1

DÚ 25/3,4  26/1

SJL:  PZ   32/3

DÚ  PZ 32/2

STREDA

ANJ:  uč. 61

DÚ  uč. 61/2 - prepísať dialóg a naučiť sa ho naspamäť

M: PZ  21/1,2  22/1,2,3 

DÚ  PZ  23/1,2

SJL: uč. 61/3

DÚ  PZ 32/1

UTOROK 14. 2.

SJL:  uč. 60  Zasmejme sa   a), b)

MAT:  PZ  19/1,2   DÚ  20/1,2,3,5

 

PONDELOK  13.2.

MAT:  PZ  9/3, 4, 5   10/1,2,3

SJL:  PZ  31/5

ANJ: PZ  42/1,2

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode