26.5.

Poprosím zaplatiť 8 eur za divadlo a 7 eur za PZ na matematiku 5

INFO škola v prírode 26.5.

- poprosím preukaz poistanca ofotený z oboch strán

- údaje pre učiteľa

- potvrdenie od lekára s dátumom 9.6.

26.5.

Prosím  zaplatiť 2,50 eur za PZ na geografiu do 5. ročníka

DJZ PREŠOV

"Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina"

Deň : 7.6.2017, streda

Odchod zo školy : 7:45, začiatok predstavenia 10.00.

Autobus  6 eur vstupné  2 eurá + 2 kultúrne poukazy(poskytne škola) spolu 8 eur.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývam na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2017, vo štvrtok o 16.00 vo 4. B triede.

10.4.

Pre výhodnú cenu sa objednáva učebnica a pracovné zošity do 5.ročníka. Prosím zaplatiť 7 eur.

27. 3. 

POPROSÍM DEŤOM SKONTROLOVAŤ VLASY, VYSKYTLI SA VŠI 

Vážení rodičia,

v dňoch 12. - 16. 6. 2017 sa zúčastníme v škole v prírode v Zuberci v penzióne Antares.

Cenu pobytu - 100 eur hradí štát, deti si doplatia 25 eur ( zaplatiť do konca apríla).

Vyplňte, prosím, návratku a obratom ju vráťte späť.

Ďalšie informácie dostanete priebežne.

 

VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /

Milí rodičia, odteraz sa vo výchovnovzdelávacom procese vašich detí budete stretávať s pojmom VEU - vysokoefektívne vyučovanie. Čo je to?

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov.

ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka.

Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:

* dieťa má pozitívny vzťah k škole

* absencia strachu a stresu z vyučovania

* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť

* žiadne alebo menej domácich úloh

* rešpektovanie dieťaťa

* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole

* možnosť výberu

* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa

* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností

* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch

* absencia šikanovania

* koncepcia striedania práce a relaxu

* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

 

www.ask21.sk/sk/Category/30/asociacia-susan-kovalikovej-Vysoko%20efekt%C3%ADvne%20u%C4%8Denie.proxiaViac tu: http://edu-rogulova2.webnode.sk/veu-itv/

Kontakt

Mgr. Katarína Olšavská

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode